STUDIUM PRZYPADKU
RODZINA A TERAPIA DZIECI NIEPEŁNOLETNICH W OŚRODKU REHABILITACJI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W PAŁĘGACH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Justyna Pawelec   

Justyna Pawelec, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, e-mail: jus22@o2.pl, tel. 601 292 571
Data publikacji: 18-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(1):49–56
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Artykuł podejmuje tematykę oddziaływania rodziny na niepełnoletnich pacjentów podejmujących terapię w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień w Pałęgach. To zwłaszcza ona stanowi dla nich najważniejsze wsparcie poprzez motywowanie do leczenia i wzmacniania do zmiany. Autor przedstawia jakie działania ze strony opiekunów sprzyjają terapii, a jakie je zakłócają. Ukazuje jak wygląda procedura przyjęcia na terapię i realizacja kontraktu terapeutycznego przez opiekunów prawnych. Autor podjął rozważania na temat granic w relacjach z dziećmi oraz zachowań konsekwentnych, które w terapii uzależnień mają szczególne znaczenie. Stwierdza również, iż współpracując z rodziną można zrealizować określone cele terapeutyczne i skutecznie pomóc dziecku.
 
REFERENCJE (16)
1.
Baranowicz, K. (2001). Studium indywidualnego przypadku w pracy pedagoga specjalnego. W: Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym (s. 115-124). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
2.
De Leon, G. (2003). Społeczność terapeutyczna. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 
3.
Durka, G. (2007). Prawna ingerencja w wychowanie dziecka w rodzinie. W: T. Sołtysiak, M. Gołembowska, (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin (s. 131-140). Włocławek: Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna.
 
4.
Karasowska, A., Szulirz A. (2015). Ocalić więzi. Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną. Warszawa: Wydawnictwo ETOH.
 
5.
Koczurowska, J. (2010). Społeczność terapeutyczna w rehabilitacji uzależnień. W: P. Jabłoński, B. Bukowska, J. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów (s. 183-198). Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 
6.
Kooyman, M. (2002). Społeczność terapeutyczna dla uzależnionych. Warszawa: Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii.
 
7.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
8.
Margasiński, A. (2010). Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
9.
Miller, W. R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Zalecenia do Optymalizacji Terapii. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.
 
10.
Palacz-Chrisidis, A. (2014). Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodziną. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
11.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
12.
Plopa, M. (2005). Psychologia rodziny. Teoria i badania. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 
13.
Pstrąg, D. (2000). Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 
14.
Rajwa, E., Marynowicz S. (red.). (2002). Współczesna rodzina, funkcjonowanie zagrożenia terapia. Kraków: Wydawnictwo Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 
15.
Rogala-Obłękowska, J. (2002). Narkomania w rodzinie: wskazania do terapii. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
16.
Woronowicz, B. (2014). Dasz radę. O pokonywaniu uzależnień. Warszawa: Wydawca Prószyński Media.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081