PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK BY JANUSZ MARIAŃSKI, „HUMAN DIGNITY AS A SOCIAL- -MORAL VALUE: A MYTH OR REALITY? AN INTERDISCIPLINARY STUDY”, ADAM MARSZAŁEK PUBLISHING HOUSE, TORUŃ 2016
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii
CORRESPONDING AUTHOR
Marcin Rola   

Marcin Rola, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, ul. Paderewskiego 20, 20-860 Lublin, e-mail: marcinrola@op.pl, tel. 609 231 044
Publication date: 2019-07-22
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(2):86–88
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081