PL EN
REVIEW ARTICLE
Activities supporting and activating people in the homelessness crisis during the SARS-CoV-2 pandemic
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2021-05-10
 
 
Final revision date: 2021-06-11
 
 
Acceptance date: 2021-06-14
 
 
Publication date: 2022-04-28
 
 
Corresponding author
Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk   

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, 10-561, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):1-15
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the article is to present activities supporting and activating people in the homelessness crisis during the SARS-CoV-2 pandemic. The adopted research problems relate to the following questions: What is the classification of homeless people depending on their housing situation and what tools are used to create a homelessness prevention strategy? What are the activities supporting people in the homelessness crisis during the SARS-CoV-2 pandemic? What are the activities aimed at activating the homeless during the SARS-CoV-2 pandemic? Desk research helps to search and analyse the legacy data from existing sources. During the pandemic, people affected by homelessness found themselves in a difficult situation, which "forced" the state and local authorities to take preventive and activating measures, as well as activities aimed at better development and standardization of institutions providing shelter to the homeless. Material and methods: -- Results: -- Conclusions: --
 
REFERENCES (17)
1.
Brenko M., Chaczko K., Pląsek R. (2019). Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918 – 2018, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
2.
Dekret z dnia 21 grudnia 1945 roku o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu; (Dz.U. 1946 Nr 4, poz. 27).
 
3.
Grabarczyk I. (2007). System wsparcia i pomocy bezdomnym, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
4.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku; (Dz.U. z 1921, Nr 44, poz. 267).
 
5.
Makowska, M., Boguszewski, R. (2013). Analiza danych zastanych – zagadnienia wstępne. W: M. Makowska, Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studen¬tów (s. 9–31). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
6.
Moraczewska B. (2013). Bezdomność. Definicja, problemy, rozwiązania obecne oraz historyczne odwołanie do ludzi luźnych. „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. X, s. 113 – 128.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w dniu 25 maja 1929 roku; (Dz.U. z 1929, nr 41, poz. 350).
 
8.
Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 roku o opiece społecznej; (Dz.U. z 1923, Nr 92, poz. 726).
 
9.
Ustawa z dnia 12marca 2004 roku o pomocy społecznej; (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369).
 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
17.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top