PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
THE REVIEW OF THE BOOK UNDERSTANDING EMOTIONS. COGNITIVE AND PSYCHOSOCIAL PERSPECTIVES BY PAULA M. NIEDENTHAL, SYLVIA KRAUTH-GRUBER, FRANCOIS RIC, THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW PUBLISHING HOUSE, CRACOW 2016
 
More details
Hide details
1
Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-21
 
 
Corresponding author
Anna Maria Jeznach   

Anna Maria Jeznach, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, e-mail: ajeznach@mazovia.edu.pl, tel.: 25 633 30 32
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):67-68
 
 
REFERENCES (14)
1.
Binder P., Palska H., Pawlik W. (red.) (2009), Emocje a kultura i życie społeczne. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 
2.
Ekman P. (2012), Emocje ujawnione. Odkryj, co ludzie chcą przed Tobą zataić i dowiedz się czegoś więcej o sobie. Wydawnictwo Helion SA, Gliwice.
 
3.
Ekman P. Davidson R.J. (red. nauk.) (2012), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. SGWP, Sopot.
 
4.
Jasielska A. (2013), Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 
5.
Konecki K.T., Pawłowska B. (red.), (2014), Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
6.
Lewis M., Haviland-Jones J.M. (red.) (2005), Psychologia emocji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
7.
Łosiak W. (2007), Psychologia emocji. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
8.
Maruszewski T., Ścigała E. (1998), O naturze i rozwoju reprezentacji emocji. Przegląd Psychologiczny, 40 (1-2), s. 81-108.
 
9.
Parkinson B., Colman A. (1994,1995), Emocje i motywacja. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
10.
Rajtar M., Straczuk J. (red.) (2012), Emocje w kulturze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 
11.
Reykowski J. (1968), Eksperymentalna psychologia emocji. Książka i Wiedza, Warszawa.
 
12.
Stępień-Nycz M. (2015), Rozwój reprezentacji emocji w dzieciństwie. Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Warszawa.
 
13.
Turner J.H., Stets J.E. (2009), Socjologia emocji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Weiner B. (2012), Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne. Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top