PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
REVIEW OF THE BOOK: GRZEGORZ RDZANEK, ROZWÓJ ZDOLNOŚCI OPERACYJNYCH UNII ZACHODNIOEUROPEJSKIEJ OD MAASTRICHT DO AMSTERDAMU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI CZŁONKA STOWARZYSZONEGO NA PRZYKŁADZIE NORWEGII, PUBLISHING HOUSE ARBORETUM, WROCŁAW 2013, PP. 289
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Tomasz Kośmider   

Tomasz Kośmider, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: t.kosmider@aon.edu.pl, tel.(22) 68 13 150
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):79-80
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top