PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
THE KNOWLEDGE OF THE CULTURE OF SAFETY AS A REMEDY TO DANGERS The review of the book: Marian Cieślarczyk, The culture of safety and country’s defence. Akademia Podlaska Publishing, Siedlce 2007, p. 268
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(2):76-79
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top