PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE PERSPECTIVE OF THE FUNCTIONING OF THE CONVICTS AND THEIR FAMILIES IN THE LOCAL COMMUNITY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-07-20
 
 
Corresponding author
Anna Kieszkowska   

Anna Kieszkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, e-mail: akiesz@op.pl, tel.: 41 349 67 25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(1):25-31
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Modern family is increasingly exposed to the threat of the impact of various social phenomena, which are largely the result of the processes of political, economic change, as well as cultural phenomena, diffusion of new styles of functioning in society. Common causes of dysfunctional families are: alcohol and other drugs, behaviors associated with aggression and violence against members of a family, juvenile delinquency and adult self-destructive behavior, family breakdown, narrowed emotional relationship in the family, the pathological behavior of parents. The imprisonment of the perpetrator does not just affect the person staying in the in prison, but the entire family system, so the most appropriate definition of the concept seems to be imprisoned family
 
REFERENCES (9)
1.
Ambrozik W. (2007), Proces readaptacji społecznej i jego istota, In: B. Urban, J. M. Stanik (eds.), Resocjalizacja. PWN, Warszawa, p. 182-183.
 
2.
Kieszkowska A. (2011/2012), Rodziny uwięzionych. UJK Publishing House, Kielce.
 
3.
Kieszkowska A. (2012), Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne. „Impuls” Publishing House, Kraków.
 
4.
Kotlarska-Michalska A., Rusanen T., Niemela P. (1977), Poczucie bezpieczeństwa społecznego w świetle badań polsko-fińskich. UAM Publishing House, Poznań.
 
5.
Marczak M. (2011), Dylematy związane z rodzicielstwem osób uwięzionych, In: S. Przybyliński (ed.), Poszukiwania człowieka w nieegalitarnym świecie – horyzonty resocjalizacyjne. OWS Publishing House Olsztyn 2011, p. 37-48.
 
6.
Muskała M. (2006), Więź osadzonych recydywistów ze środowiskiem. PTP Publishing House, Poznań.
 
7.
Pawełek K. (2008), Pełnienie roli ojca przez osadzonych mężczyzn, In: W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (eds.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. Wydawnictwo CZS, Poznań–Gdańsk–Warszawa–Kalisz.
 
8.
Pawełek K. (2009), Powrót więźniów do społeczeństwa. UAM Publishing House, Poznań.
 
9.
Pindel E. (2011), Podtrzymywanie więzi rodzinnych w warunkach izolacji. Probation, no. 1, p. 92-104.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top