PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE KNOWLEDGE OF PATIENTS IN THE DISTRICT CLINIC IN BIAŁA PODLASKA WITH REGARD TO THE RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES AND THEIR HEALTH BEHAVIOURS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Małgorzata Siedlecka   

Małgorzata Siedlecka, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: gosia19720610@o2.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(3):79-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The aim of this study was to assess the state of knowledge among patients in the local health care clinic about cardiovascular disease risk factors, as well as the general characteristics of risk factors for cardiovascular diseases and methods of preventing these diseases. Material and Methods: The study included patients from the local counselling centre in the Biała Podlaska District. The study group consisted of 100 people, including 47 men and 53 women. The applied research method was the method of a diagnostic survey using questionnaire cards designed by the author. The obtained results were statistically analysed using statistical programs. Results: The most important risk factor reported by the respondents was stress, lack of physical activity as well as unhealthy and irregular nutrition, overweight as well as obesity. Conclusions: The following conclusions were made on the basis of the conducted research: 1. Stress was the main risk factor in the researched population. 2. Researched patients are highly aware of the principles of healthy lifestyle and appropriate nutrition.
 
REFERENCES (9)
1.
Braunwald, E., Goldman, L. (2005). Kardiologia. Warszawa: Wydawnictwo „Elsevier Urban & Partner”.
 
2.
Daniluk, J., Jurkowska, G. (2005). Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
3.
Juszczyk, M. (2010).Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej. Kielce: Wydawnictwo „WSEPiNM”.
 
4.
Kasprzak, J., Plewka, M. (2011). Kardiologia – co nowego? Wrocław: Wydawnictwo „Cornetis” Sp. z o.o.
 
5.
Kaszuba, D., Nowicka, A. (2011). Pielęgniarstwo kardiologiczne podręcznik dla studiów medycznych.Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
6.
Kokot, F. (2001). Choroby wewnętrzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Mandecki, T. (2005). Kardiologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
8.
Ślusarska, B., Zarzycka, D. (2004). Podstawy pielęgniarstwa tom I. Założenia teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
9.
Woynarowska, B. (2008). Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top