PL EN
ZJAWISKO PUNK W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ I ANALIZ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Data publikacji: 25-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2011;5(1):70–77
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie zjawiska nazywanego mianem punk. Porównano obraz zjawiska uzyskany na podstawie wyników przeprowadzonych badań i analiz z obrazem przedstawianym w literaturze przedmiotu. W celu przeprowadzenia badań posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, obserwacją uczestniczącą, oraz techniką analizy dokumentów (tekstów piosenek). Przeprowadzone w roku 2010 badania objęły grupę osób określających się mianem punk. W ramach metody sondażu diagnostycznego posłużono się techniką ankiety za pomocą, której przebadanych zostało 20 respondentów z różnych miast Polski. Wyniki przeprowadzonych badań, oraz płynące z nich wnioski ukazały ważną rolę jaką w zjawisku punk pełni muzyka, oraz zawarte w niej treści. Przekaz punkowych kapel potwierdzony zastał w codziennej działalności punkowców, skupionej wokół inicjatyw o charakterze kulturalno-społecznym. Analiza wyników badań ukazała także, iż punk, w przeciwieństwie do tego jak określane jest to w literaturze przedmiotu, jest grupą bardzo zróżnicowaną.
 
REFERENCJE (7)
1.
Bąk T. (2008), Współczesne uwarunkowania kreacji subkultury młodzieżowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 
2.
Bergier M. (2010), Wartości punk na podstawie analizy tekstów wybranych kapel (Praca licencjacka), Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska.
 
3.
Chęciński B. (2010), Wyż nisz. Od alterglobalistów do zośkarzy 55 małych kultur, wydawnictwo Znak, Kraków.
 
4.
Filipiak M. (2003), Od subkultury do kultury alternatywnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
5.
Lesiakowski K, Perzyna P., Toborek T. (2004), JAROCIN w obiektywie bezpieki, Instytut Pamieci Narodowej.
 
6.
Piotrkowski P. (2003), Subkultury młodzieżowe, Wydawnictwo akademickie „ŻAK”, Warszawa.
 
7.
Tuńska D. (2010), Jarocin, historia rockiem pisana, TVP S.A., program 2.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081