PL EN

Zakres tematyczny

 
Misją Rozpraw Społecznych jest pogłębianie wiedzy w dziedzinie nauk społecznych poprzez publikowanie teorii, badań empirycznych, recenzji.

Czasopismo publikuje oryginalne i wysokiej jakości prace naukowe, które wnoszą istotny wkład w toczącą się debatę w zakresie pedagogiki, socjologii ekonomicznej i zdrowia publicznego rozpatrywanych z różnych perspektyw.
Wysoko cenione będą rękopisy poruszające istotne, rzeczywiste tematy we wskazanych zakresach charakteryzujące się interdyscyplinarnym podejściem.

Czasopismo ściśle przestrzega zasady podwójnej ślepej recenzji. Funkcjonuje w systemie ciągłym.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top