PL EN
Misją Rozpraw Społecznych jest pogłębianie wiedzy w dziedzinie nauk społecznych poprzez publikowanie teorii, badań empirycznych, recenzji. Czasopismo publikuje oryginalne i wysokiej jakości prace naukowe, które wnoszą istotny wkład w toczącą się debatę w zakresie pedagogiki, socjologii ekonomicznej i zdrowia publicznego rozpatrywanych z różnych perspektyw. Wysoko cenione będą rękopisy poruszające istotne, rzeczywiste tematy we wskazanych zakresach charakteryzujące się interdyscyplinarnym podejściem. Czasopismo ściśle przestrzega zasady podwójnej ślepej recenzji. Funkcjonuje w systemie ciągłym.
Redaktor Naczelny: dr hab. Agnieszka Siedlecka prof. uczelni
40
MEiN
100
ICV
Join us at Facebook!


Zapraszamy Państwa Autorów do zgłaszania oryginalnych tekstów naukowych

do naszego czasopisma „Rozprawy Społeczne”/ „Social Dissertations”

do cyklu artykułów pod hasłem:


Wsparcie rodziny dysfunkcyjnej i system pieczy zastępczej

wnoszących istotny wkład w toczącą się debatę w tym zakresie pedagogiki.


Redaktorem goszczącym odpowiedzialnym za ten cykl artykułów

jest dr hab. Marzena Ruszkowska


Artykuły należy zgłaszać przez link www.editorialsystem.com/rozsp w terminie do 31 marca 2024r.

Bieżący numer
1/2023 vol. 17
 
 
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
 

Reforma psychiatrii środowiskowej w Polsce

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):20–36
 
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
 

Elity polityczne w ujęciu Edmunda Wnuka-Lipińskiego

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):37–53
 
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
 

(Nie)widzialny obraz bezdomności

Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):184–208
 
eISSN:2657-9332