PL EN
SCIENTIFIC REVIEW
BOGUSŁAW ŚLIWERSKI, „EDUCATION (IN) POLITICS. POLITICS IN EDUCATION. INSPIRATIONS FOR RESEARCHING EDUCATIONAL POLICY”, THE „IMPULS” PUBLISHING HOUSE, KRAKÓW 2015, ED. 1, PP. 676
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych
CORRESPONDING AUTHOR
Jolanta Skubisz   

Jolanta Skubisz, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, e-mail: j.skubisz@wp.pl, tel. 22 589 36 00
Publication date: 2019-07-23
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):86–88
 
 
REFERENCES (2)
1.
Śliwerski B. (2015), Edukacja (w) polityce Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
2.
Malinowski L. (2015), Wychowanie państwowe w drugiej Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081