PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Factors influencing communication in the doctor-patient relationship.
 
More details
Hide details
1
Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Submission date: 2021-03-06
 
 
Final revision date: 2021-05-15
 
 
Acceptance date: 2021-05-17
 
 
Publication date: 2021-08-31
 
 
Corresponding author
Adam Maciej Gędek   

Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(2):126-139
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the study was to assess the impact of the communication method on satisfaction with a medical visit and to identify and analyze selected factors influencing the doctor-patient relationship from the patient's perspective. Material and methods: An original survey conducted with the use of social networks was used for the study. Results: The time devoted to the patients during the visit did not affect their satisfaction. For patients, the following were particularly important in the doctor's attitude: showing respect, introducing oneself during the visit, show interest in his/her feelings and choosing treatment together. In addition, they valued the doctor's use of comprehensible language, maintaining eye contact and formal attire. The doctor's sex, age and medical title were not important to most patient. Conclusions: Knowing patients' expectations can improve physican-patient communication, which benefits the treatment process. More research is needed to show the patients' perspective and can enrich medical communication courses.
 
REFERENCES (23)
1.
Arora, NK. (2003). Interacting with cancer patients: the significance of communication behavior, Social Science & Medicine, 57(5), 791-806.
 
2.
Czerw, A., Religioni, U., Matuszna, A., Lesiak, K., Olejnik, A., Śniadała D. (2012). Zasady skutecznej komunikacji w placówkach medycznych. Hygeia Public Health 47(3/2012), 247-253.
 
3.
DiMatteo, MR. (2004). Variations in patients' adherence to medical recommendations: a quantitative review of 50 years of research. Medical Care, 42(3), 200-9. doi: 10.1097/01.mlr.0000114908.90348.f9.
 
4.
Domaradzki, J. (2015). Medycyna i jej metafory. O roli metafor w komunikacji lekarz-pacjent. Kultura i Edukacja 3(109), 27-46. doi: 10.15804/kie.2015.03.02.
 
5.
Gherardi, G., Cameron, J., West, A., Crossley, M. (2009). Are we dressed to impress? A descriptive survey assessing patients' preference of doctors' attire in the hospital setting. Clinial Medicine, 9(6), 519-24. doi: 10.7861/clinmedicine.9-6-519.
 
6.
Howe, LC., Hardebeck, EJ., Leibowitz, KA., Crum, AJ. (2019). Providers’ Demeanor Impacts Patient Perceptions of Visit Length. Journal of General Internal Medicine, 34, 182–183.
 
7.
Kaplan, SH., Greenfield, S., Gandek, B., Rogers, WH., Ware Jr, JE. (1996) Characteristics of physicians with participatory decision-making styles. Annals of Internal Medicine, 124(5), 497-504. doi: 10.7326/0003-4819-124-5-199603010-00007.
 
8.
Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia. Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477 [preambuła].
 
9.
Laine, C., Davidoff, F., Lewis, CE., Nelson, EC., Nelson, E., Kessler, RC., Delbanco TL. (1996). Important elements of outpatient care: a comparison of patients' and physicians' opinions. Annals of Internal Medicine, 125(8), 640-645. doi: 10.7326/0003-4819-125-8-199610150-00003.
 
10.
Łukomska, A., Szrajda, J., Nowakowska, I. (2012). Satysfakcja osób starszych z usług świadczonych przez lekarza rodzinnego. Gerontologia Polska 20(2), 68-72.
 
11.
Marcinów, K., Olejniczak, D. (2011). Opinie i oczekiwania pacjentów względem systemu opieki zdrowotnej. Medycyna rodzinna 4/2011, 99-104.
 
12.
Nowaczyk, K., Stanisić, MG., Rzepa, T. (2016). Staż pracy i płeć lekarza a efektywność komunikowania się. Medycyna Rodzinna, 19(2), 55-58.
 
13.
Sabate, E. (2003). Adherence to long-term therapies: Evidence for action. Geneva: World Health Organization.
 
14.
Sawicka, J., Czok, R., Wawrzyniak, K., Kusza, K. (2011). Postrzeganie pracy lekarza anestezjologa przez pacjentów zakwalifikowanych do planowych zabiegów operacyjnych. Anestezjologia i Ratownictwo – Polska i Świat, 5, 283-289.
 
15.
Sondaż TNS OBOP „Opinie Polaków o służbie zdrowia i gotowości do zmian”, Warszawa 2010 r.
 
16.
Sulkowska, A., Milewski, S., Kaczorowska-Bray, K. (2018). Logopedia Silesiana, (7), 36-55.
 
17.
Szymoniak, K., Malinowski W., Ćwiek D., Fryc D.: Oczekiwania kobiet ciężarnych wobec badań ginekologicznych w szpitalu. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2012; V(3): 150-153.
 
18.
Tavakoly Sany, SB., Behzhad, F., Ferns, G., Peyman, N. (2020). Communication skills training for physicians improves health literacy and medical outcomes among patients with hypertension: a randomized controlled trial. BMC Health Services Research, 20(1), 60. doi: 10.1186/s12913-020-4901-8.
 
19.
Tymińska, J., Tymiński, R., Kunecka, K., Andrzejczak, M. (2018). Jak zwiększyć zadowolenie pacjentki z wizyty ginekologicznej? Ginekologia i Perinatologia praktyczna 3(3), 103-111.
 
20.
Wyszkowska, Z., Białczyk, K., Michalski, T. (2021). Komunikacja pomiędzy lekarzem i pacjentem u chorych na nowotwory. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 65 (1/2021), 156-168. doi: 10.15584/nsawg.2021.1.9.
 
21.
Yeh, J., Nagel, EE. (2010). Patient Satisfaction in Obstetrics and Gynecology: Individualized Patient - centered Communication, Clinical Medicine Insights: Women’s Health, 3, 23–32.
 
22.
Zembala, A. (2015). Modele komunikacyjne w relacjach lekarz-pacjent. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Ścisłe, 11(2), 35-50.
 
23.
Zolnierek, KB., Dimatteo, MR. (2009). Physician communication and patient adherence to treatment: a meta-analysis. Medical Care, 47/8, 826-34. doi: 10.1097/MLR.0b013e31819a5acc.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top