PL EN
ORIGINAL ARTICLE
DIGITAL ART AND THE JOB MARKET (R)EVOLUTION
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 
 
Submission date: 2023-12-11
 
 
Final revision date: 2024-03-15
 
 
Acceptance date: 2024-04-23
 
 
Publication date: 2024-06-05
 
 
Corresponding author
Magdalena Anna Mikrut-Majeranek   

Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):281-298
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article presents exemplifications of the progressive fusion of new media art and artificial intelligence. The aim of the article is to demonstrate that the process changes the cyberculture and the labor market, redefines art, creates new professions and metamorphoses the role of the artist. Material and methods: The subject of the analysis are examples of new media art created using artificial intelligence. The considered exemplifications concern both computer-generated graphics, music and audiovisual images. Results: The new stage of civilization and technological development generates the need to crystallize new professions. Conclusions: In the era of the fourth technological revolution, also called the digital revolution, their use influences the (r)evolution of the labor market, allows to automate routine activities and accelerate the creative process. It also leads to a change in the employment structure, the development of new professions requiring interdisciplinary skills, and the elimination of professions in which humans can be replaced by machines.
 
REFERENCES (33)
1.
Attallah, P. (1993). Théories de la communication. Historie, contexte, pouvoir. Saint-Foy- Quebeck: Télé-université.
 
2.
Azhar, A. (2023). Szybko, coraz szybciej. Jak postęp technologiczny zostawia nas w tyle i co możemy z tym zrobić. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
3.
Dobek-Ostrowska, B. (2001). Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
4.
Goban-Klas, T. (2004). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa; Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Kaplan, J. (2019). Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Katz, E. (1990). Badania nad komunikowaniem od czasów Lazerfelda [w:] „Przekazy i Opinie”, nr 3-4.
 
7.
Wiejak, K. (2001). Determinizm technologiczny. Nowe spojrzenie na media. W: Dobek-Ostrowska, B. (red.) Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław.
 
8.
Kluszczyński, R. W. (2004). Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów. Kraków: Wydawnictwo Rabid.
 
9.
Kulczycki, E. (2015). Dwa aspekty komunikacji. Założenia komunikologii historycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
10.
Levy, P. (2001). Cyberculture, Minneapolis-London: University of Minnesota Press.
 
11.
Marshall, G. (red.) (2004). Słownik socjologii i nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Męcina, J. (2023). Od cyfryzacji i robotyzacji do sztucznej inteligencji – wyzwania dla gospodarki i rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
13.
Ostoj, I. (2020). Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych. W sieci gig economy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
14.
Przegalińska, A., Oksanowicz P. (2023). Sztuczna inteligencja. Nieludzka, arcyludzka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
15.
Śledziewska, K., Włoch R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
16.
Tegmark, M. (2019). Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
17.
Zawojski, P. (2008). Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. Rozważania teoretyczne. W: Wilk E, Kolasińska-Pasterczyk I (red) Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
Zawojski, P. (2005). Wokół McLuhana – po latach, „Zeszyty Telewizyjne”, nr 7, 2005.
 
19.
www.boomy.com.
 
20.
Devlin, K., Cheetham, J., Fake Trump arrest photos: How to spot an AI-generated image [dostęp: online] https://www.bbc.com/news/world....
 
21.
Koblin, J., Sperling, N., The two sides are divided over compensation, artificial intelligence and more [dostęp online] https://www.nytimes.com/live/2....
 
23.
www.loudly.com/ai-music-generator.
 
24.
McCarthy, J., Mnsky, M. L., Richester, N., Shannon, C. E. (1955), A Proposal fot the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence [dostęp online:] https://www-formal.stanford.ed....
 
25.
Nelson, J., Midjourney Kills Free AI Image Generator Access After Explosion of Deep Fakes [dostęp:online].https://decrypt.co/124972/midj....
 
27.
www.soundraw.io.
 
28.
www.soundful.com.
 
29.
Stanley-Becker, I., D. Harwell, How a tiny company with few rules is making fake images go mainstream,[dostęp: online] https://www.washingtonpost.com....
 
30.
Śledziewska, K., Włoch, R. (2020), Jakich kompetencji wymaga rewolucja przemysłowa 4.0? Gdańska, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową [dostęp: online] https://ppg.ibngr.pl/wp-conten....
 
31.
WEF (2020), The Future of Jobs Report 2020 [dostęp: online] https://www3.weforum.org/docs/....
 
32.
Wernio, M., Sztuczna inteligencja nagrała płytę. To niepokojące, ale singiel brzmi naprawdę dobrze [dostęp: online] https://noizz.pl/muzyka/sztucz..., odczyt w dn. 12.XI.2023 r.
 
33.
Winfrey, A. L., „Someone had to be first”: Pueblo artist criticized after AI painting wins at Colorado State Fair [dostęp online:], https://eu.chieftain.com/story....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top