PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Sensory integration disorders - a problem for children in the modern world
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2024-02-22
 
 
Acceptance date: 2024-04-04
 
 
Publication date: 2024-04-05
 
 
Corresponding author
Katarzyna Nosek- Kozłowska   

Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Żołnierska 14, 10-561, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):269-280
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the article is to present the function and importance of sensory integration in everyday human functioning. Material and methods: Analysis of the literature on the subject Results: On the basis of scientific studies, a concise characterization of sensory integration processes and their dysfunctions was made. The combination and processing of the sensations are understood as the fundamental basis on which complex skills of acting, speaking and learning are developed. The article also describes how sensory difficulties affect a child's functioning in various situations, and provides tips for parents and guardians of children with sensory integration disorders. Conclusions: Reflection on the issues raised indicates that understanding sensory integration disorders creates the possibility of effective support for children affected by this problem. Collaboration between parents, teachers and sensory therapy specialists is crucial. The introduction of appropriate educational, therapeutic and environmental strategies can significantly improve the quality of life of children with sensory integration disorders
 
REFERENCES (18)
1.
Arnwine, B. (2016). Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej. Gdańsk 2016: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 
2.
Ayres, A. J. (1988). Bausteine der kindlichen Entwicklung, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 
3.
Borkowska, M., Wagh, K. (2010). Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
4.
Brzezińska, A., Bątkowski, I., Kaczmarska, M., Włodarczyk, D., Zamęcka, A. (2011), O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia, „Wychowanie w Przedszkolu” , nr 10, 5-13.
 
5.
Drabarek, D., Kloze, A., Szydłowska-Grajcar, M. (2010). Zaburzenie integracji sensorycznej jako problem zbyt rzadko zauważany przez specjalistów – na przykładzie 4,5-letniego dziecka. Pediatria i Medycyna Rodzinna, nr 6 (3), 236-240.
 
6.
Dudzińska, M. (2020). Wspomaganie terapii dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w kontekście koncepcji integracji sensorycznej – implikacje praktyczne. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 37, 102-123.
 
7.
Gumulak, M. (2020). Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica, nr 13, 26-36.
 
8.
Jasińska, S. (2018). „Anna Jean Ayres, Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się, przeł. Juliusz Okuniewski, Grupa Wydawnicza Harmonia Universalis, Gdańsk 2018”. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 13, 168-171.
 
9.
Kaniewska-Mackiewicz, E. (2020). Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na codzienne funkcjonowanie oraz naukę w szkole. Zeszyty Naukowe WSG, t. 36, seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, nr 5, 91-117.
 
10.
Majewska, J., Majewski, A. (2016). Psychomotoryka i integracja sensoryczna w ujęciu teoretycznopraktycznym, W: J. Majewska, A. Majewski, A. Parakiewicz, M. Zaorska (red.), Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką, Toruń: Wydawnictwo Akapit, s.13-37.
 
11.
Nitecka, A. (2023). Zmysł równowagi u dzieci z przedszkoli tradycyjnych i leśnych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, nr 3/70, 164-175.
 
12.
Przyrowski, Z. (2011). Integracja sensoryczna – realny proces czy tylko naukowa hipoteza? „Integracja Sensoryczna” nr 4.
 
13.
Przyrowski, Z. (2012). Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii diagnozy i terapii. Warszawa: Wydawnictwo Empis.
 
14.
Pyda-Dulewicz, A., Pepaś, R., Konopka, W. (2014). Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w rehabilitacji zaburzeń układu równowagi u dzieci. Otorynolaryngologia, nr 13 /4, 186-190.
 
15.
Radzimińska, A., Strojek, K., Weber-Rajek, M., Siedlaczek, M., Piekorz, Z., Goch, A., Srokowska, A., Zukow, W. (2015). Ukierunkowana zabawa – terapia dla dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej. Journal of Education, Health and Sport 5(3), 345-351. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zeno....
 
16.
Stańczyk, M. (2014). Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce, Życie Szkoły nr 3, 10-13.
 
17.
Wasilewski, T. P. (2015). Założenia integracji sensorycznej a zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem, Hygeia Public Health, nr 50(1), 14-20.
 
18.
Yack, E., Aquilla, P., Sutton, S. (2014). Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top