PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zaburzenia integracji sensorycznej – problem dzieci współczesnego świata
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-02-2024
 
 
Data akceptacji: 04-04-2024
 
 
Data publikacji: 05-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Nosek- Kozłowska   

Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Żołnierska 14, 10-561, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):269-280
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie funkcji i znaczenia integracji sensorycznej w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Materiał i metody: Analiza literatury przedmiotu Wyniki: Na podstawie opracowań naukowych dokonano zwięzłej charakterystyki procesów integracji sensorycznej oraz ich dysfunkcji. Wszystkie informacje odbierane przez układy i narządy zmysłów muszą zostać zintegrowane, aby zapewnić bazę do rozwoju umiejętności poznawczych. Połączenie i przetwarzanie wrażenia dotyku, smaku, zapachu, odczuwania równowagi, postawy ciała, wzroku, słuchu, ruchu rozumiane jest jako fundamentalne podłoże, na którym kształtują się złożone umiejętności działania, mówienia i uczenia się. Na łamach artykułu pisano także jak trudności sensoryczne wpływają na funkcjonowanie dziecka w różnych sytuacjach, a także zawarto wskazówki dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Wnioski: Refleksja nad podjętą problematyką wskazuje, że zrozumienie zaburzeń integracji sensorycznej stwarza możliwość skutecznego wsparcia dla dzieci dotkniętych tym problemem. Współpraca między rodzicami, nauczycielami i specjalistami w dziedzinie terapii sensorycznej jest kluczowa.
 
REFERENCJE (18)
1.
Arnwine, B. (2016). Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej. Gdańsk 2016: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 
2.
Ayres, A. J. (1988). Bausteine der kindlichen Entwicklung, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 
3.
Borkowska, M., Wagh, K. (2010). Integracja sensoryczna na co dzień. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
4.
Brzezińska, A., Bątkowski, I., Kaczmarska, M., Włodarczyk, D., Zamęcka, A. (2011), O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia, „Wychowanie w Przedszkolu” , nr 10, 5-13.
 
5.
Drabarek, D., Kloze, A., Szydłowska-Grajcar, M. (2010). Zaburzenie integracji sensorycznej jako problem zbyt rzadko zauważany przez specjalistów – na przykładzie 4,5-letniego dziecka. Pediatria i Medycyna Rodzinna, nr 6 (3), 236-240.
 
6.
Dudzińska, M. (2020). Wspomaganie terapii dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w kontekście koncepcji integracji sensorycznej – implikacje praktyczne. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 37, 102-123.
 
7.
Gumulak, M. (2020). Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica, nr 13, 26-36.
 
8.
Jasińska, S. (2018). „Anna Jean Ayres, Integracja sensoryczna a zaburzenia uczenia się, przeł. Juliusz Okuniewski, Grupa Wydawnicza Harmonia Universalis, Gdańsk 2018”. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 13, 168-171.
 
9.
Kaniewska-Mackiewicz, E. (2020). Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na codzienne funkcjonowanie oraz naukę w szkole. Zeszyty Naukowe WSG, t. 36, seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, nr 5, 91-117.
 
10.
Majewska, J., Majewski, A. (2016). Psychomotoryka i integracja sensoryczna w ujęciu teoretycznopraktycznym, W: J. Majewska, A. Majewski, A. Parakiewicz, M. Zaorska (red.), Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką, Toruń: Wydawnictwo Akapit, s.13-37.
 
11.
Nitecka, A. (2023). Zmysł równowagi u dzieci z przedszkoli tradycyjnych i leśnych. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, nr 3/70, 164-175.
 
12.
Przyrowski, Z. (2011). Integracja sensoryczna – realny proces czy tylko naukowa hipoteza? „Integracja Sensoryczna” nr 4.
 
13.
Przyrowski, Z. (2012). Integracja sensoryczna. Wprowadzenie do teorii diagnozy i terapii. Warszawa: Wydawnictwo Empis.
 
14.
Pyda-Dulewicz, A., Pepaś, R., Konopka, W. (2014). Zastosowanie terapii integracji sensorycznej w rehabilitacji zaburzeń układu równowagi u dzieci. Otorynolaryngologia, nr 13 /4, 186-190.
 
15.
Radzimińska, A., Strojek, K., Weber-Rajek, M., Siedlaczek, M., Piekorz, Z., Goch, A., Srokowska, A., Zukow, W. (2015). Ukierunkowana zabawa – terapia dla dzieci z dysfunkcją integracji sensorycznej. Journal of Education, Health and Sport 5(3), 345-351. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zeno....
 
16.
Stańczyk, M. (2014). Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce, Życie Szkoły nr 3, 10-13.
 
17.
Wasilewski, T. P. (2015). Założenia integracji sensorycznej a zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem, Hygeia Public Health, nr 50(1), 14-20.
 
18.
Yack, E., Aquilla, P., Sutton, S. (2014). Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top