PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Rola zabawy z rodzicami w procesie wspierania rozwoju mowy u dzieci do trzeciego roku życia – refleksje pedagoga
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-09-2023
 
 
Data akceptacji: 21-09-2023
 
 
Data publikacji: 30-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Nosek- Kozłowska   

Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Żołnierska 14, 10-561, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):151-164
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest prezentacja roli zabawy w procesie wsparcia rozwoju mowy dzieci do lat trzech przez ich rodziców. Materiał i metody: Na podstawie opracowań naukowych dokonano zwięzłej charakterystyki mowy, opisu poszczególnych etapów jej rozwoju, ukazano specyfikę zabawy jako elementu mogącego we wczesnym dzieciństwie wspierać nabywanie umiejętności komunikacyjnych, a także ukazano wpływu czynników środowiskowych na rozwój mowy dziecięcej. Wyniki: Zdolność porozumiewania się jest prawdopodobnie najważniejszą ze wszystkich umiejętności zdobywanych w ciągu życiu. Sposób komunikowania się człowieka wywiera ogromny wpływ na jego edukację, możliwości zawodowe oraz stosunki z innymi ludźmi. Wnioski: Refleksja nad podjętą problematyką wskazuje, że jednymi z najważniejszych osób mających znaczący wpływ na rozwój mowy u dziecka są rodzice i jego najbliżsi, z którymi dziecko spędza największą ilość czasu. W związku z tym powinni oni posiadać co najmniej podstawową wiedzę o prawidłowościach rozwoju dziecka, aby właściwie go kształtować.
 
REFERENCJE (22)
1.
Baranowska, S. (2022). Logopedia. Jak zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dragon.
 
2.
Bekus-Richane, M. (2017). Jak zachęcić 2-latka do mówienia? Logopedyczny poradnik dla rodziców. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
3.
Bogusławska-Wilczyńska, A., Stopa A., Kurywczok K. (2023). Interdyscyplinarna ocena opóźnionego rozwoju mowy, Poradnia Foniatryczna Specjalistycznego Zespołu nad Matką i Dzieckiem w Zielonej Górze, Klinika Foniatrii i Audiologii Katedry Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani AM w Poznaniu, Pobrane z: http://lcl-laryngolog.pl/wsCMS....
 
4.
Cieszyńska, J., Korendo, M. (2008). Wczesna interwencja terapeutyczna. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
5.
Clark, L., Ireland, C. (1998). Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
6.
Haman, E., Kochańska, M., Łuniewska, M., Smoczyńska, M. (2014). Mowa dziecka i jak rodzice mogą wspierać jej rozwój? Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
7.
Kaczmarek, L. (1966). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
8.
Kamińska, B., Siebert, B. (2012). Podstawy rozwoju mowy u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej, tom 6, nr 5, 236-243.
 
9.
Kielar-Turska, M., Milewski, S. (2019). Język w biegu życia. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 
10.
Nosek-Kozłowska, K. (2022). Zabawa i zabawki w życiu dzieci najmłodszych w narracjach pedagoga i rodziców. Wychowanie Na Co Dzień 2022 (1), 25-29.
 
11.
Nosek-Kozłowska, K. (2023). Oddziaływanie mediów elektronicznych na rozwój i wychowanie małego dziecka – narracje pedagogów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 620 (5): 39-48. ttps://doi. org/10.5604/01.3001.0053.6036.
 
12.
Okoń, W. (1987). Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
13.
Pluta-Wojciechowska, D. (2014). Wspieranie rozwoju mowy dziecka w rodzinie. W: J. Skibska (red.), Wspieranie rozwoju małego dziecka, Bielsko-Biała/Kraków: Wydawnictwo Naukowe ATH oraz Wydawnictwo Libron, s.63-76.
 
14.
Sawa, B. (1990). Dzieci z zaburzeniami mowy. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 
15.
Skalmowska, D. (2020). Gadu – gadu, czyli logopedia. Gimnastyka buzi i języka. Wydawnictwo Books and Fun.
 
16.
Sobecki, M. (2016). Rodzinne uwarunkowania kształtowania tożsamości. Pedagogika Społeczna nr 1(59), 125-136.
 
17.
Stukan, A. (2012). Rozwój mowy dziecka i jego wspomaganie. Bliżej Przedszkola 6.129 czerwiec 2012, s.58-60. Pobrane z: http://przedszkole3zdzieszowic....
 
18.
Wojciechowska- Charlak, B. (2005). Rodzina jako środowisko wychowawcze. W: T. E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak (red.), Między praktyką, a teorią wychowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
19.
Wołosiuk, B. (2014). Rola nauczyciela w rozwoju mowy dziecka. Rozprawy Społeczne 3 (VIII), 14-19.
 
20.
Zaleski, T. (1993). Opóźniony rozwój mowy. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
21.
Zalewska, S. (2002-2003). Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju mowy u dziecka. Studia Gdańskie XV-XVI, 173-179.
 
22.
Zaorska, M. (2008). Wstęp. W: J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top