PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Czas nie tylko glorii i chwały: wojna w popularnych powieściach amerykańskich
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Neofilologii, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 31-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-06-2023
 
 
Data akceptacji: 03-07-2023
 
 
Data publikacji: 05-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Ewa Struk   

Zakład Neofilologii, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):143-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest przegląd amerykańskich powieści wojennych inspirowanych udziałem ich autorów w II wojnie światowej. Autorki omawiają wizje wojny, funkcje literatury wojennej oraz archetypy bohaterów. Materiał i metody: Autorki przeanalizowały popularne powieści amerykańskie poświęcone tematowi II wojny światowej, Analizie poddano podejścia do wojny, funkcje literatury wojennej oraz typowe archetypy bohaterów dotkniętych przez wojnę. Wyniki: Autorzy wykazują się różnym podejściem do wojny, a literatura wojenna pełni różne funkcje. Różnią się też bohaterowie powieści wojennych a typowe archetypy to wojownicy, bohaterowie, antybohaterowie, ocaleni, ofiary czy renegaci. Wnioski: Wizja wojny w literaturze nigdy nie jest jednolita, można ją bowiem postrzegać zarówno jako czas chwały, jak i katastrofy. Autorzy prezentują następujące wizje wojny: historyczną i fikcyjną, realistyczną i nierealistyczną, a także humorystyczną. Cele literatury wojennej również nie są jednolite, wojna jest tu zarówno gloryfikowana jak i potępiana. Podobnie istnieje wiele literackich archetypów postaci uwikłanych w konflikty zbrojne lub pośrednio nimi dotkniętych, od bohatera, anty-bohatera do ofiary.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bennett, M. (2015). The Cambridge Introduction to Theatre and Literature of the Absurd. Cambridge: Cambridge University Press.
 
2.
Brett, L. (2016). Disquiet on the Western Front: World War II and Postmodern Fiction. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 
3.
Britannica.com (2021). James Jones. Available at: <https://www.britannica.com/ biography/James-Jones> [Accessed on 19th December 2021].
 
4.
Brosman, C., S. (2009). The Functions of War Literature. South Central Review, 9(1), pp. 85-98.
 
5.
Dictionary.cambridge.org. (2021). Anti-hero. Available at: <https://dictionary. cambridge. org/pl/dictionary/english/antihero> [Accessed on 19th December 2021].
 
6.
Coker, C. (2014). Men at War: What Fiction Tells us about Conflict, from the Iliad to Catch-22. New York: Oxford University Press.
 
7.
Cole, S. (2009). People in War. In: K. McLoughlin (ed.). The Cambridge Companion to War Writing. New York: Cambridge University Press.
 
8.
Cusatis, J. (2010). Postwar Literature, 1945-1970. New York: Facts on File.
 
9.
Daves, J. (2009). The American war novel. In: M. MacKay (ed.). The Cambridge Companion to the Literature of World War II. New York: Cambridge University Press.
 
10.
Gavins, J. (2013). Reading the Absurd. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 
11.
Harold, J. (2007). The Ethics of Non-realist Fiction: Morality’s Catch-22. Philosophia, 35(2), pp. 145-159.
 
12.
Heller, J. (1998). Now and Then: From Coney Island to Here. New York: Vintage Books.
 
13.
Hölbling, W. (2009). The Second World War: American writing. In: K. McLoughlin (ed.). The Cambridge Companion to War Writing. New York: Cambridge University Press.
 
14.
Hunt, N., C. (2010). Memory, War and Trauma. New York: CUP.
 
15.
Kinder, J., M. (2005). The Good War’s “Raw Chunks”: Norman Mailer’s The Naked and the Dead and James Gould Cozzens’s Guard of Honor. The Midwest Quarterly, pp. 187-201.
 
16.
Kurt Vonnegut (2006). Kurt Vonnegut on Dresden (interview with Lee Roloff). In: H. Bloom (ed.) Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse-Five (Bloom’s guides). New York: Chelsea House.
 
17.
Maddocks, M. (2004). Comedy and War. The Sewanee Review, pp. 22-34.
 
18.
Maggioni, P. (2017). The Thin Red Line between Fact and Fiction. World War II, pp. 44-53.
 
19.
McLoughlin, K. (2011). Authoring War: The Literary Representation of War from the Iliad to Iraq. New York: Cambridge University Press.
 
20.
Rau, P. (2009). The War in Contemporary Fiction. In: M. MacKay (ed.). The Cambridge Companion to the Literature of World War II. New York: Cambridge University Press.
 
21.
Scheckner, P. (2009). Renegades in the Literature of War: From Homer to Heller. War, Literature & the Arts: An International Journal of the Humanities, 21(1/2). pp. 197-206.
 
22.
Simmons, D. (2008). The Anti-hero in the American Novel: From Joseph Heller to Kurt Vonnegut. New York: Palgrave Macmillan.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top