PL EN
STUDIUM PRZYPADKU
Schizofrenia paranoidalna w aspektach opieki pielęgniarskiej na podstawie studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Zakład pielęgniarstwa, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
3
Student Pielęgniarstwa, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 23-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2023
 
 
Data akceptacji: 21-07-2023
 
 
Data publikacji: 31-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Zakład pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):129-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: U niektórych osób jedną z wielu diagnozowanych chorób jest schizofrenia paranoidalna, charakteryzująca się urojeniami i omamami oraz swoistymi symptomami nie przypominającymi żadnej innej choroby. Osoba chora pozostaje sobą, ale jej osobowość stopniowo ulega dezorganizacji, przenosi ją w inny ,,świat” wewnętrznych przeżyć. Najczęściej rodzina i pielęgniarka sprawują opiekę nad osobą chorą. Pielęgniarka zajmuje się nie tyko problemami natury medycznej osoby chorej, ale również jej wsparciem przy problemach natury psychicznej, społecznej i duchowej. Wykonuje wiele działań wykorzystując wszechstronną wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, socjologiczną, etyczną. Materiał i metody: Badaniem objęło osobę chorą na schizofrenie paranoidalną. Zastosowano studium przypadku. Wyniki: Wyniki badań pokazały, że osobie chorej potrzebne jest wsparcie rodziny, pielęgniarki i specjalistów. Wnioski: Aby poprawić jej jakość życia należy opracować i wdrożyć skuteczny system wczesnego rozpoznania objawów choroby, ich leczenie, edukowanie rodziny i społeczeństwa. Kluczowe znaczenie ma do spełnienia edukacja adresowana do pacjenta i jego rodziny oraz do społeczeństwa w celu przełamywania istniejących jeszcze stereotypów.
 
REFERENCJE (27)
1.
Człapa, K., Wysok, D., Rybakowski, F. (2016). Deficyty poznania społecznego w zaburzeniach ze spektrum autyzmu – porównanie ze schizofrenią. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, t. 11, nr 1, s. 12-20. DOI: https://doi.org/10.5114/nan.20....
 
2.
Helińska, H., Bajurna, B. (2010). Pacjent ze schizofrenią paranoidalną z perspektywy opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Polskie, 1 (35), s. 28-33. Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
 
3.
Jan Paweł II. Orędzie na II Światowy Dzień Chorego, www. papiez.wiara.pl/ doc/378767. Chrzescijanski-sens-ludzkiego-cierpienia (dostęp: 12.02.2023).
 
4.
Jaracz, J., Grzechowiak, M., Raczkowiak, L., Rybakowski, J. (2011). Rozpoznawanie emocji twarzy w schizofrenii: związek z funkcjonowaniem poznawczym i społecznym. Psychiatria Polska, 45 (6), s. 839-849.
 
5.
Jarema M., Rabe-Jabłońska, J. (2011). Psychiatria – podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL.
 
6.
Kucharska-Pietura, K., Klimkowski, M. (2002). Zaburzenia prozodii emocji u chorych na schizofrenię. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 11, s. 357-364.
 
7.
Kucharska-Pietura, K., Wybacz, M. (2004). Deficyty poznawcze i emocjonalne we wczesnych stadiach procesu schizofrenicznego. Badania nad Schizofrenią, 5, s. 257-265.
 
8.
Kudyk, P., Panasiuk, L. (2017). Wpływ czynników socjoekonomicznych na leczenie schizofrenii paranoidalnej. Aspekty Zdrowia i Choroby, t. 2, nr 3, s. 53-63.
 
9.
Lenartowicz, H., Kózka, M. (2010). Metodologia badań w pielęgniarstwie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
10.
Lewandowska, A., Lichota, L., Lewandowski, T., Laskowska, B. (2018). Perception of nursing as a scientific discipline and nurse profession by students of nursing. Journal of Education, Health and Sport, Vol. 8(02), s. 106-119.
 
11.
Linke, M., Jareme, M. (2014). Rehabilitacja poznawcza osób chorych na schizofrenię – najnowsze interwencje. Psychiatria Polska, 48(6), s. 1179-1188.
 
12.
Murzyn, A., Mielimąka, M., Nieckowski, Ł. (2010). Psychoterapia schizofrenii: cele, skuteczność, specyfika oddziaływań. Indywidualna psychoterapia psychodynamiczna – przegląd literatury. Psychiatria i Psychoterapia, t. 6, nr 2, s. 33-43.
 
13.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
14.
Orędzie na II Światowy Dzień Chorego, www. papiez.wiara.pl/ doc/378767. Chrzescijanski-sens-ludzkiego-cierpienia (dostęp:13.02.2023).
 
15.
Perła-Wysiecka, J. (2015). Miejsce arypiprazolu w leczeniu psychoz z grupy schizofrenii. Psychiatria, t. 12, nr 1, s. 55-61.
 
16.
Pielkowa, J.,A.(2013). Pomoc rodzinie w opiece nad chorym na schizofrenię. Pedagogika Rodziny, nr 3(4), s. 27-36.
 
17.
Pięta, P. (2017). Sposoby rozwiązywania problemów dnia codziennego wynikających z doświadczenia przewlekłej choroby psychicznej – schizofrenii. Pielęgniarstwo Polskie, Nr 3 (65), s. 537-543. DOI: https://doi.org/10.20883/pielp....
 
18.
Radecka, I., Łopacińska, I., Kopański, Z., Brukwicka, I., Lishchynskyy, Y., Rowiński, J. (2014). The Significance of Interpersonal Communication in Nursing. Journal of Clinical Healthcare, No. 4, 6-9.
 
19.
Rubacha, K. (2008), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
20.
Skorupska-Król, A., Hanarz, B. (2014). Samoocena depresji wśród chorych na schizofrenię uczestniczących w programie rehabilitacji psychiatrycznej – doniesienie wstępne. Psychiatria, t. 11, nr 1, s. 43-48.
 
21.
Skrzypińska, D., Słodka, M. (2012). Kto może zachorować na schizofrenię? Czyli o modelach podatność-stres. W: Drop, E., Maćkiewicz, M. (red.) Młoda Psychologia, t.1. Warszawa: Liberi Libri, s. 369-385.
 
22.
Śliwerski, B. (2003). Współczesne teorie i nurty wychowania. Wyd. 3. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
23.
Wiśniewska P., Blajerska D., (2019). Opieka pielęgniarska nad pacjentem hospitalizowanym z powodu schizofrenii paranoidalnej. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, Vol. 8, Nr 4, s. 115-117.
 
24.
Witkowska-Łuć, B. (2019).The role of therapeutic activities in the recovery of people treated for schizophrenia spectrum disorders. Psychoterapia, Nr 4 (191), s. 29-40. DOI: 10.12740/PT/115234.
 
25.
WHO. Schizophrenia. 2022, http://www.who.int/mediacentre... (dostęp: 10.02.2023).
 
26.
Wójciak, P., Rybakowski J. (2018).Clinical picture, pathogenesis and psychometric assessment of negative symptoms of schizophrenia. Psychiatria Polska, Nr 52(2), s. 185-197. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/70....
 
27.
Wójciak, P., Domowicz, K., Rybakowski, J. (2017). Objawy negatywne schizofrenii pierwotne i wtórne, zespół deficytowe, uporczywe objawy negatywne. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, t. 12,nr 3, s. 108–117. DOI: https://doi.org/10.5114/nan.20...
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top