PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Relacje romantyczne a trudności emocjonalne i wzrost potraumatyczny w czasie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 
2
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-09-2023
 
 
Data akceptacji: 11-09-2023
 
 
Data publikacji: 30-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Alicja Kozakiewicz   

Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski, 65-046, Zielona Góra, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):165–183
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem badania była ocena poziomu trudności emocjonalnych i wzrostu potraumatycznego w zależności od jakości relacji i stylu przywiązania w związku romantycznym w świetle wybranych zmiennych socjodemograficznych. Materiał i metody: Badanie przekrojowe przeprowadzono online w marcu 2022 r., a przedmiotem analiz są dane dotyczące 1332 dorosłych pozostających w związku. Do pomiaru wzrostu potraumatycznego użyto skali Post-Traumtic Growth (PTG), skali Pandemic Emotional Difficulties (Pandemic-ED) do pomiaru trudności emocjonalnych związanych z pandemią. Jakość relacji była mierzona skalą Short Love Scale 12 (SLS-12) oraz skalą The Experiences in Close Relationships-Relationship Structures (ECR-RS). Wyniki: Wykazano, że trudności emocjonalne były niższe wśród osób pozostających w relacjach ocenianych bardziej korzystnie, a wskaźniki wzrostu potraumatycznego rosły wraz ze wzrostem oceny relacji. Wnioski: Prezentowane wyniki pozwalają zrozumieć oddziaływanie relacji romantycznych na funkcjonowanie jednostek, dostarczając tym samym wskazówek dla osób pracujących w obszarze poradnictwa partnerskiego.
PODZIĘKOWANIA
Projekt realizowany na Uniwersytecie Warszawskim był finansowany ze środków budżetu państwa uzyskanych od Agencji Badań Medycznych (2021/ABM/COVID/UW). Chcielibyśmy podziękować Uniwersytetowi Warszawskiemu i Agencji Badań Medycznych.
FINANSOWANIE
Projekt realizowany na Uniwersytecie Warszawskim był finansowany ze środków budżetu państwa uzyskanych od Agencji Badań Medycznych (2021/ABM/COVID/UW). Chcielibyśmy podziękować Uniwersytetowi Warszawskiemu i Agencji Badań Medycznych.
 
REFERENCJE (40)
1.
Babicki, M., Bogudzińska, B., Kowalski, K., Mastalerz-Migas, A. (2022). Depression, Anxiety and Quality of Life among Online Responders in Poland: A Cross-Sectional Study Covering Four Waves of the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(16), 9934. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
2.
Balzarini, R. N., Muise, A., Zoppolat, G., Di Bartolomeo, A., Rodrigues, D. L., Alonso-Ferres, M., Urganci, B., Debrot, A., Bock Pichayayothin, N., Dharma, C., Chi, P., Karremans, J. C., Schoebi, D., Slatcher, R. B. (2023). Love in the Time of COVID: Perceived Partner Responsiveness Buffers People From Lower Relationship Quality Associated With COVID-Related Stressors. Social Psychological and Personality Science, 14(3), 342-355. https://doi.org/10.1177/194855....
 
3.
Bartholomew, K. (1990). Avoidance of Intimacy: An Attachment Perspective. Journal of Social and Personal Relationships, 7(2), 147-178. https://doi.org/10.1177/026540....
 
4.
Bevan, J. L., Murphy, M. K., Lannutti, P. J., Slatcher, R. B., Balzarini, R. N. (2023). A descriptive literature review of early research on COVID-19 and close relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 40(1), 201-253. https://doi.org/10.1177/026540....
 
5.
Braithwaite, S., Holt-Lunstad, J. (2017). Romantic relationships and mental health. Current Opinion in Psychology, 13, 120-125. https://doi.org/10.1016/j.cops....
 
6.
Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment. Attachment and Loss. New York: Basic Books.
 
7.
Canevello, A., Michels, V., Hilaire, N. (2016). Supporting close others’ growth after trauma: The role of responsiveness in romantic partners’ mutual posttraumatic growth. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 8(3), 334-342. https://doi.org/10.1037/tra000....
 
8.
Carr, D., Freedman, V. A., Cornman, J. C., Schwarz, N. (2014). Happy Marriage, Happy Life? Marital Quality and Subjective Well-being in Later Life. Journal of Marriage and Family, 76(5), 930–948. https://doi.org/10.1111/jomf.1....
 
9.
Collins, N. L. (1996). Working models of attachment: Implications for explanation, emotion and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 71(4), 810-832. https://doi. org/10.1037/0022-3514.71.4.810.
 
10.
Fleming, C. J. E., Franzese, A. T. (2021). Should I stay or should I go? Evaluating intimate relationship outcomes during the 2020 pandemic shutdown. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 10(3), 158-167. https://doi.org/10.1037/cfp000....
 
11.
Fraley, R. C., Heffernan, M. E., Vicary, A. M., Brumbaugh, C. C. (2011). The experiences in close relationships - Relationship Structures Questionnaire: A method for assessing attachment orientations across relationships. Psychological Assessment, 23(3), 615-625. https://doi.org/10.1037/a00228....
 
12.
Glanz, K., Rimer, B. K., Viswanath, K. (Eds.). (2008). Health behavior and health education: Theory, research, and practice(4th ed.). Jossey-Bass.
 
13.
Hampson S.E., Friedman H.S. (2008). Personality and health: A lifespan perspective. In: John P.O.,Robins W.R., Pervin A.L., editors. Handbook of personality: Theory and research. 3rd ed. New York, NY, US: Guilford Press; 2008.
 
14.
Holmstrom, A. J., Shebib, S. J., Boumis, J. K., Allard, A., Mason, A. J., Lim, J. I. (2021). Support gaps during the COVID-19 pandemic: Sex differences and effects on well-being. Journal of Social and Personal Relationships, 38(10), 2985-3009. https://doi.org/10.1177/026540....
 
15.
Izdebski, Z., Mazur, J., Białorudzki, M., Kozakiewicz, A. (2023). The experience of the COVID-19 pandemic and changing attitudes to life. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 18(1-2), 99-108. https://doi.org/10.5114/nan.20....
 
16.
Izdebski, Z., Mazur, J., Furman, K., Kozakiewicz, A., Białorudzki, M. (2023). Humanizacja procesu leczenia i komunikacja kliniczna pomiędzy pacjentem a personelem medycznym w czasie pandemii COVID-19. University of Warsaw Press. https://doi.org/10.31338/uw.97....
 
17.
Jayawickreme, E., Infurna, F. J., Alajak, K., Blackie, L. E. R., Chopik, W. J., Chung, J. M., Dorfman, A.,Fleeson, W., Forgeard, M. J. C., Frazier, P., Furr, R. M., Grossmann, I., Heller, A. S., Laceulle, O. M., Lucas, R. E., Luhmann, M., Luong, G., Meijer, L., McLean, K. C., Zonneveld, R. (2021). Post‐traumatic growth as positive personality change: Challenges, opportunities, and recommendations. Journal of Personality, 89(1), 145-165. https://doi.org/10.1111/jopy.1....
 
18.
Karbowa-Płowens, M. (2019). Rozwój i charakterystyka więzi przywiązaniowej w relacji romantycznej. Psychologia Rozwojowa, 24(4), 83-95. https://doi.org/10.4467/208438....
 
19.
Kauhanen, L., Wan Mohd Yunus, W. M. A., Lempinen, L., Peltonen, K., Gyllenberg, D., Mishina, K., Gilbert,.
 
20.
Kazan, D., Calear, A. L., Batterham, P. J. (2016). The impact of intimate partner relationships on suicidal thoughts and behaviours: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 190, 585-598. https://doi.org/10.1016/j.jad.... Bastola, K., Brown, J. S. L., Sourander, A. (2023). A systematic review of the mental health changes of children and young people before and during the COVID-19 pandemic. European Child & Adolescent Psychiatry, 32(6), 995-1013. https://doi.org/10.1007/s00787...
 
21.
Killgore, W. D. S., Taylor, E. C., Cloonan, S. A., Dailey, N. S. (2020). Psychological resilience during the COVID-19 lockdown. Psychiatry Research, 291, 113216. https://doi.org/10.1016/j. psychres.2020.113216.
 
22.
Kozakiewicz, A., Izdebski, Z., Mazur, J. (2022). The Measurement of Love: Psychometric Properties and Preliminary Findings of the Short Love Scale (SLS-12) in a Polish Sample. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(20), 13269. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
23.
Kozakiewicz, A., Izdebski, Z., Białorudzki, M., Mazur, J. (2023). Pandemic-Related Stress and Other Emotional Difficulties in a Sample of Men and Women Living in Romantic Relationships during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(4), 2988. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
24.
Leach, L. S., Butterworth, P., Olesen, S. C., Mackinnon, A. (2013). Relationship quality and levels of depression and anxiety in a large population-based survey. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48(3), 417-425. https://doi.org/10.1007/s00127....
 
25.
Luetke, M., Hensel, D., Herbenick, D., Rosenberg, M. (2020). Romantic Relationship Conflict Due to the COVID-19 Pandemic and Changes in Intimate and Sexual Behaviors in a Nationally Representative Sample of American Adults. Journal of Sex & Marital Therapy, 46(8), 747-762. https://doi.org/10.1080/009262....
 
26.
Marszał, M. (2015). Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline. Warszawa: Difin.
 
27.
Mitchell, K. R., Shimonovich, M., Bosó Pérez, R., Dema, E., Clifton, S., Riddell, J., Copas, A. J., Tanton, C., Macdowall, W., Bonell, C., Sonnenberg, P., Mercer, C. H., Field, N. (2023). Initial Impacts of COVID-19 on Sex Life and Relationship Quality in Steady Relationships in Britain: Findings from a Large, Quasi-representative Survey (Natsal-COVID). The Journal of Sex Research, 60(1), 1-12. https://doi.org/10.1080/002244....
 
28.
Muise, A., Schimmack, U., Impett, E. A. (2016). Sexual Frequency Predicts Greater Well-Being, But More is Not Always Better. Social Psychological and Personality Science, 7(4), 295-302. https://doi.org/10.1177/194855....
 
29.
Okabayashi, H., Liang, J., Krause, N., Akiyama, H., Sugisawa, H. (2004). Mental health among older adults in Japan: Do sources of social support and negative interaction make a difference? Social Science & Medicine, 59(11), 2259-2270. https://doi.org/10.1016/j.socs....
 
30.
Overall, N. C., Chang, V. T., Pietromonaco, P. R., Low, R. S. T., Henderson, A. M. E. (2022). Partners’ Attachment Insecurity and Stress Predict Poorer Relationship Functioning During COVID-Quarantines. Social Psychological and Personality Science, 13(1), 285-298. https://doi.org/10.1177/194855....
 
31.
Pieh, C., Budimir, S., Probst, T. (2020). The effect of age, gender, income, work, and physical activity on mental health during coronavirus disease (COVID-19) lockdown in Austria. Journal of Psychosomatic Research, 136, 110186. https://doi.org/10.1016/j.jpsy....
 
32.
Pierce, M., Hope, H., Ford, T., Hatch, S., Hotopf, M., John, A., Kontopantelis, E., Webb, R., Wessely, S., McManus, S., Abel, K. M. (2020). Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. The lancet. Psychiatry, 7(10), 883-892. https://doi.org/10.1016/S2215-....
 
33.
Santini, Z. I., Koyanagi, A., Tyrovolas, S., Haro, J. M. (2015). The association of relationship quality and social networks with depression, anxiety, and suicidal ideation among older married adults: Findings from a cross-sectional analysis of the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA). Journal of Affective Disorders, 179, 134-141. https://doi.org/10.1016/j.jad.....
 
34.
Sharifi, A., Khavarian-Garmsir, A. R. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on cities and major lessons for urban planning, design, and management. Science of The Total Environment, 749, 142391. https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
35.
Simpson, J. A., Rholes, W. S. (2017). Adult attachment, stress, and romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 19-24. https://doi.org/10.1016/j.cops....
 
36.
Slotter, E. B., Gardner, W. L., Finkel, E. J. (2010). Who Am I Without You? The Influence of Romantic Breakup on the Self-Concept. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(2), 147-160. https://doi. org/10.1177/0146167209352250.
 
37.
Till, B., Niederkrotenthaler, T. (2022). Romantic Relationships and Mental Health During the COVID-19 Pandemic in Austria: A Population-Based Cross-Sectional Survey. Frontiers in Psychology, 13, 857329. https://doi.org/10.3389/fpsyg.....
 
38.
Uecker, J. E. (2012). Marriage and Mental Health among Young Adults. Journal of Health and Social Behavior, 53(1), 67-83. https://doi.org/10.1177/002214....
 
39.
Whitton, S. W., Weitbrecht, E. M., Kuryluk, A. D., Bruner, M. R. (2013). Committed Dating Relationships and Mental Health Among College Students. Journal of American College Health, 61(3), 176–183. https://doi.org/10.1080/074484....
 
40.
Zielony-Koryczan, E. (2020). Kohabitacja: Zmiany w bliskich relacjach romantycznych. Educational Psychology, 59(17), 129-139. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
eISSN:2657-9332