PL EN
REVIEW ARTICLE
The role of playing with parents in the process of supporting speech development in children up to the age of three – pedagogue's reflections
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2023-08-13
 
 
Final revision date: 2023-09-05
 
 
Acceptance date: 2023-09-21
 
 
Publication date: 2023-10-30
 
 
Corresponding author
Katarzyna Nosek- Kozłowska   

Instytut Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Żołnierska 14, 10-561, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):151-164
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the article is to present the role of play in the process of supporting the speech development of children under the age of three by their parents. Material and methods: On the basis of scientific studies, a concise characterization of speech was made, a description of the individual stages of its development, the specificity of play as an element that may support the acquisition of communication skills in early childhood. Results: The ability to communicate is probably the most important of all life skills. The way people communicate has a huge impact on their education, career opportunities and relationships with other people. Conclusions: Reflection on the issues raised indicates that one of the most important people who have a significant impact on the child's speech development are parents and their relatives, with whom the child spends the most time.
 
REFERENCES (22)
1.
Baranowska, S. (2022). Logopedia. Jak zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Dragon.
 
2.
Bekus-Richane, M. (2017). Jak zachęcić 2-latka do mówienia? Logopedyczny poradnik dla rodziców. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
3.
Bogusławska-Wilczyńska, A., Stopa A., Kurywczok K. (2023). Interdyscyplinarna ocena opóźnionego rozwoju mowy, Poradnia Foniatryczna Specjalistycznego Zespołu nad Matką i Dzieckiem w Zielonej Górze, Klinika Foniatrii i Audiologii Katedry Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani AM w Poznaniu, Pobrane z: http://lcl-laryngolog.pl/wsCMS....
 
4.
Cieszyńska, J., Korendo, M. (2008). Wczesna interwencja terapeutyczna. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
5.
Clark, L., Ireland, C. (1998). Uczymy się mówić, mówimy, by się uczyć. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
6.
Haman, E., Kochańska, M., Łuniewska, M., Smoczyńska, M. (2014). Mowa dziecka i jak rodzice mogą wspierać jej rozwój? Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
7.
Kaczmarek, L. (1966). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
8.
Kamińska, B., Siebert, B. (2012). Podstawy rozwoju mowy u dzieci. Forum Medycyny Rodzinnej, tom 6, nr 5, 236-243.
 
9.
Kielar-Turska, M., Milewski, S. (2019). Język w biegu życia. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 
10.
Nosek-Kozłowska, K. (2022). Zabawa i zabawki w życiu dzieci najmłodszych w narracjach pedagoga i rodziców. Wychowanie Na Co Dzień 2022 (1), 25-29.
 
11.
Nosek-Kozłowska, K. (2023). Oddziaływanie mediów elektronicznych na rozwój i wychowanie małego dziecka – narracje pedagogów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 620 (5): 39-48. ttps://doi. org/10.5604/01.3001.0053.6036.
 
12.
Okoń, W. (1987). Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
13.
Pluta-Wojciechowska, D. (2014). Wspieranie rozwoju mowy dziecka w rodzinie. W: J. Skibska (red.), Wspieranie rozwoju małego dziecka, Bielsko-Biała/Kraków: Wydawnictwo Naukowe ATH oraz Wydawnictwo Libron, s.63-76.
 
14.
Sawa, B. (1990). Dzieci z zaburzeniami mowy. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 
15.
Skalmowska, D. (2020). Gadu – gadu, czyli logopedia. Gimnastyka buzi i języka. Wydawnictwo Books and Fun.
 
16.
Sobecki, M. (2016). Rodzinne uwarunkowania kształtowania tożsamości. Pedagogika Społeczna nr 1(59), 125-136.
 
17.
Stukan, A. (2012). Rozwój mowy dziecka i jego wspomaganie. Bliżej Przedszkola 6.129 czerwiec 2012, s.58-60. Pobrane z: http://przedszkole3zdzieszowic....
 
18.
Wojciechowska- Charlak, B. (2005). Rodzina jako środowisko wychowawcze. W: T. E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak (red.), Między praktyką, a teorią wychowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
19.
Wołosiuk, B. (2014). Rola nauczyciela w rozwoju mowy dziecka. Rozprawy Społeczne 3 (VIII), 14-19.
 
20.
Zaleski, T. (1993). Opóźniony rozwój mowy. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
21.
Zalewska, S. (2002-2003). Psychopedagogiczne uwarunkowania rozwoju mowy u dziecka. Studia Gdańskie XV-XVI, 173-179.
 
22.
Zaorska, M. (2008). Wstęp. W: J. Błeszyński (red.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top