PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The importance of Christian values in the upbringing of preschool children among parents living in rural and urban areas
 
More details
Hide details
1
Zakład pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
2
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
3
Instytut pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie, Polska
 
 
Submission date: 2020-05-04
 
 
Final revision date: 2020-08-04
 
 
Acceptance date: 2020-08-11
 
 
Publication date: 2020-12-10
 
 
Corresponding author
Stanisława Katarzyna Nazaruk   

Zakład pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała-Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):88-101
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article presents the results of pilot studies which were performed among parents living in the town of Biała Podlaska and in Biała Podlaska district. Material and methods: Method - diagnostic survey Results: The results indicated differences in values preferred by the surveyed parents. It was observed that relating to Christian values depended on performed life roles which were to large extent determined by the tradition and social identity in which parents had been brought up. Conclusions: The results of this research showed that introducing a child to the world of Christian values depended particularly on parents and the family environment. It also turned out that in this process parents looked primarily to educational establishments to get support. In the majority of cases, parents positively evaluated the cooperation with these institutions regarding the performance of a child-rearing function.
 
REFERENCES (16)
1.
Cichoń, W. (1996). Wartości-człowiek-wychowanie, zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Czerwińska-Jasiewicz, M. (2005). Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące Własnego życia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
3.
Dziewiecki, M. (1998). Wychowanie ku wartościom. Wychowawca, nr 1, s. 9-11.
 
4.
Homplewicz, J. (1996). Etyka pedagogiczna. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 
5.
Galarowicz J. (1997). W drodze do etyki wartości. Fenomenologiczna etyka wartości. Kraków: Wydawnictwo PAD
 
6.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo ,,Impuls”.
 
7.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 
8.
Olbrycht, K. (2000). Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? Edukacja i Dialog, nr 2, s. 26-32. Warszawa: Wydawca: Kuria Metropolitalna
 
9.
Opozda, D. (2015). Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w rodzinie – niektóre kwestie perspektywie metodologicznej. Pedagogia Christiana, 2/36, s. 189-190.
 
10.
Rybicki, R. (1994). Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej. Częstochowa-.
 
11.
Stróżewski, W. (1981). Istnienie i wartość. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
12.
Wierzbicki, A. (2000). Uniwersalizm wartości chrześcijańskich. Wychowawca, nr 2, s.32-33.
 
13.
Zwoliński, A. (1998). Obecność wartości chrześcijańskich. Wychowawca, nr 4 (64), s.30-32.
 
14.
Zwoliński, A. (2001). Wartości chrześcijańskie a polityka u progu III tysiąclecia. Zeszyty Historyczno-Teologiczne Collegium Resurrectianum, nr 7, s. 163-174.
 
15.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59).
 
16.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. 2017, poz. 356).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top