PL EN
SHORT COMMUNICATION
[No] Knowledge of pre-school children on the covid-19 pandemic - in the light of parents and teachers 'opinions
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
 
2
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
3
Miejskie Przedszkole nr 29, Polska
 
 
Submission date: 2022-05-10
 
 
Acceptance date: 2022-06-01
 
 
Publication date: 2022-08-30
 
 
Corresponding author
Aleksandra Romana Kruszewska   

Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200, Częstochowa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):234-247
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The main aim of the research was to find out about their knowledge or ignorance about the pandemic, about the principles of safe behavior, about virus transmission. The development of the proprietary research tools resulted from an objective fact, because no standardized measurement tools were found for the aforementioned research problems. Material and methods: Surveys, two types of research tools were used: an original questionnaire for parents and worksheets for children. Results: The results of the research carried out in the studied group of parents bringing up children aged 5-6 showed that during the pandemic in relation to their children, parents had to undertake new tasks. Conclusions: The knowledge of children aged 5-6 about the pandemic and their understanding of safety issues is at a high level, which they can certainly owe to their parents and kindergarten teachers
 
REFERENCES (25)
1.
Ambroziak, E. (2021). Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie rodziny, https://wuplodz.praca.gov.pl/d... rodziny%20%28p.%20Ewa%20Ambroziak%29.pdf/1c3b682d-3d03-4667-b64a-6bd9cfe61fe2?t=1614858338028, [dostęp: 30.04.2022].
 
2.
Bielecka G., Dudzik I. (2021). Nauczanie zdalne w przedszkolu podczas pandemii COVID-19 w opiniach rodziców. Edukacja-Terapia-Opieka, Vol. 3, s.83-94, https://czasopisma.pwste.edu.p... index.php/eto/article/ view/137/131, [dostęp: 26.04.2022].
 
3.
Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008.
 
4.
Dai, J., Sang, X., Menhas, R., Xu, X., Khurshid , S., Mahmood, S., Weng, Y., Huang, J., Cai, Y., Shahzad, B., Iqubal, W., Gul, M., Saqib, Z.A., Alam, M.N. (2021).The Influence of Covid-19 Pandemic on Physical Health–Psychological Pealth, Physical Activity, and Overall Well-Being: the Mediating Role of Emotional Regulation, Frontiers of Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg...., [dostęp: 16.04.2022].
 
5.
Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, Psychiatria Polska, www.psychiatriapolska.pl, https://doi.org/10.12740/PP/12..., [dostęp: 26.04.2022].
 
6.
Hargreaves, A. (2021). What the Covid-19 pandemic has taught us about teachers and teaching, FACETS Journal, https://www.facetsjournal.com/..., [dostęp: 26.04.2022].
 
7.
Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020a). Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19, Przegląd Pedagogiczny 1; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/..., [dostęp: 19.04.2022].
 
8.
Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020b). Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Studia Edukacyjne, (57), 47-65. https://doi.org/10.14746/se.20..., [dostęp: 17.04.2022].
 
9.
Karbowniczek, J. (2006). Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące.
 
10.
w nauczaniu zintegrowanym. Edukacja Elementarna w Teorii i.
 
11.
Praktyce, nr 1, s. 5-9.
 
12.
Kruszewska, A., Nazaruk, S., Szewczyk, K. (2020). Polish teachers of early education in the face of distance learning during the COVID-19 pandemic - the difficulties experienced and suggestions for the future, Education 3-13, s. 1–12, https://doi.org/10.1080/030042..., [dostęp: 18.04.2022].
 
13.
Laguna, T., Hermanns, T. Pinto da Silva, A., Rodrigues, L., Abaid, J. (2021). Remote education: parents' challenges in teaching during the pandemic, Brazilian Journal of Mother and Child Health, https://www.scielo.br/j/rbsmi/..., [dostęp: 17.04.2022].
 
14.
Leotti, L., Pochinki N., Reis D., Bonawitz E., Lobue V. (2021). Learning about germs in a global pandemic: Children’s knowledge and avoidance of contagious illness before and after Covid-19. Cognitive Development, Vol.59,https://doi.org/10.1016/j.cogd..., [dostęp:22.04.2022].
 
15.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
16.
Misirli, O., Ergulec, F. (2021). emergency remote teaching during the covid-19 pandemic: parents experiences and perspectives, Education and Information Technologies, 26(6), DOI: 10.1007/S10639-021-10520-4, [dostęp: 16.04.2022].
 
17.
Piechowska, M., Romanowska, S. (2020). Proces edukacji w cyfrowej przestrzeni według nauczycieli i rodziców uczniów w dobie pandemii Covid-19, Com. Pres., https://compress.edu.pl/e-wyda..., [dostęp: 16.04.2022].
 
18.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
19.
Regulska, A., Czarnecka, M., Najda, A.J. (2021). Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-580-3.
 
20.
UNESCO (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. International Commission on the Futures of Education, Paris, https://www.gcedclearinghouse...., [dostęp: 22.04.2022].
 
21.
UNICEF (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii – zagadnienia, na jakie zwraca uwagę UNICEF Polska, https://unicef.pl/co-robimy/ak..., [dostęp: 22.04.2022].
 
22.
UNICEF (2021). Young Children and the Pandemic, https://www.unicef.org/eap/med..., [dostęp: 13.04.2022].
 
23.
Ze-Liang Ch., Qi, Z., Yi L, Zhong-Min, G., Xi Z., Wen-Jun Z., Cheng G., Cong-Hui, L., Xiao-Hu, H., Jia-Hai, L. (2020). Distribution of the COVID-19 epidemic and correlation with population emigration from Wuhan, China, Chinese Medical Journal, https://journals.lww.com/cmj/f..., [dostęp: 16.04.2022].
 
24.
Zhang, L., Y. Liu Y. (2020). Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review. Journal of Medical, doi: 10.1002/jmv. 25707, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p..., [dostęp: 12.04.2022].
 
25.
Zhu, H., Wei, L., Niu, P. (2020. The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Global Health Research Policy 5, 6, https://doi.org/10.1186/s41256..., [dostęp: 16.04.2022].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top