PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Parents' knowledge about media education
 
More details
Hide details
1
Zakład Socjologii, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2023-09-10
 
 
Final revision date: 2023-11-05
 
 
Acceptance date: 2023-12-06
 
 
Publication date: 2024-01-25
 
 
Corresponding author
Izabela Jaroszewska   

Zakład Socjologii, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):1-23
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article concerns the knowledge about media education among parents of children in the period of early school education. Material and methods: The study used the diagnostic survey method with the questionnaire technique. The research was conducted in August 2023 among parents of students in grades 1-3 of primary school. The group of respondents consisted of 50 people. Results: The surveyed parents have varied knowledge about media education. Many parents regularly talk to their children about Internet safety and the rules of using electronic devices. The vast majority of parents know the possibilities and threats related to the use of electronic devices and media. Conclusions: The respondents have knowledge about media education, they try to acquire it and pass it on to their children in an appropriate way. They also try to follow their children in their use of electronic devices. Parents do not expand their knowledge about media education based on professional content.
 
REFERENCES (19)
1.
Drzewiecki, P. (2013). Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
2.
Encyklopedia PWN, hasło: edukacja medialna. Pobrano z https://encyklopedia.pwn.pl/ha... (dostęp 26.08.2023r.).
 
3.
Fedoro, A., Mikhaleva, G., (2020). Current Trends in Media and Information Literacy in Research and Scientific Publications of the early 21st century. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p... 347264691_Current_Trends_in_Media_and_Information_Literacy_in_Research_and_Scientific_Publications_of_the_early_21st_century, DOI: DOI:10.13187/ijmil.2020.2.153.
 
4.
Geddes, W., Sawalha, N., Adams, K., (2020). Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie. Wydawnictwo Olesiejuk.
 
5.
Granat, A. (2019). Recepcja mediów. Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
6.
Jędrzejko, M.Z., Taper, A., Kozłowski, T. (2020). Cyberzaburzenia. Cyberuzależnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza von Velke, Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości.
 
7.
Komisja Europejska, oficjalna strona internetowa - https://commission.europa.eu/i....
 
8.
Kosmalska, B, (2019). Edukacja medialna w rodzinie. Studia Edukacyjne nr 53, s. 301-320. DOI:10.14746/se.2019.53.17.
 
9.
KRRIT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), definicja edukacji medialnej. Pobrano z https://www.gov.pl/web/krrit/c... (dostęp 28.08.2023).
 
10.
Lwandik, M. (2023). Media Literacy: Is Its Importance Known? Pobrane z: SSRN: https://ssrn.com/abstract=4321..., http://dx.doi.org/10.2139/ssrn....
 
11.
Murawska-Najmiec, E. (2012). Organizacje międzynarodowe: edukacja medialna w polityce Unii Europejskiej i UNESCO. W: J. Lipszyc (red.), Cyfrowa przyszłość, edukacja medialna i informacyjna w Polsce, raport otwarcia. Pobrane z: https://fundacja.wolnelektury.....
 
12.
Nowicka, E. (2020). Rodzinna edukacja medialna przygotowaniem do funkcjonowania dziecka w świecie mediów. Wychowanie w Rodzinie, t. XXII (1/2020), s. 257-266. DOI: 10.34616/wwr.2020.1.257.266.
 
13.
Ogonowska, A. (2013), Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość. Kraków. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
14.
Ptaszek, G. (2019). Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
15.
Ratajski, S. (red.) (2019). Edukacja medialna jako wyzwanie. Warszawa. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polski Komitet do spraw UNESCO.
 
16.
Siemieniecki, B. (2021). Przedmiot i zadania mediów w edukacji. W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna (s.79-104). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Strykowski, W. (2003). Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. W: S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym (s.13-24). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
18.
Taper, E.A. (2021). Twoje dziecko w sieci. Przewodnik po cyfrowym świecie dla czasami zdezorientowanych rodziców. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
19.
Yanarateş, E. (2020), Media Literacy: A Conceptual Analysis. Pobrane z: (PDF) Media Literacy: A Conceptual Analysis (researchgate.net).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top