PL EN
REVIEW ARTICLE
The impact of ecological workshops on the ecological awareness of parents of preschool children
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-09-10
 
 
Final revision date: 2023-11-19
 
 
Acceptance date: 2023-12-19
 
 
Publication date: 2024-01-25
 
 
Corresponding author
Sebastian Sobczuk   

Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):24-39
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the study is to try to show the role of ecological workshops in raising ecological awareness, which has an impact on shaping real attitudes and behaviors towards the socio-natural environment among parents of preschool children. Material and methods: Empirical research was conducted among 50 parents of children attending 4 kindergartens in Biała Podlaska. In the empirical research conducted in 2023, the diagnostic survey method was used using the following techniques: interview and questionnaire. Results: Quantitative and qualitative analysis Conclusions: The analysis of the obtained research results allowed to confirm the need to organize cyclical workshops activating parents in the field of pro-ecological influences on their own children. The significant role of ecological workshops was shown, taking into account three areas of the concept of ecological awareness adopted for research purposes. Their clear impact on shaping real attitudes and behaviors towards the socio-natural environment among parents of preschool children was noticed.
 
REFERENCES (21)
1.
Cichy, D., Buchcic, E. (2003). Dylematy edukacji środowiskowej. W: Konflikty społecznoekologiczne. Edukacja ekologiczna i chrześcijaństwo, red. Czartoszewski J.W., Verbinum, Warszawa, tom 5, s. 125.
 
2.
Drosinou, M. i in, (2023). Modeling levels of eco‐conscious awareness. Journal of Applied Social Psychology published by Wiley Periodicals LLC.
 
3.
Eliasz, A. (2003). Psychologia ekologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
4.
Gąsecki, J. K. (2005). Świadomość ekologiczna jako kategoria badawcza w naukach społecznych. W: A. Kicowska, Z. Kwieciński (red.), Dzielność i troska. Studia zadedykowane Profesor Eugenii Malewskiej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 274-282.
 
5.
Gąsecki, J. K. (2018). Świadomość ekologiczna i jej stan w świetle badań społecznych w Polsce. Humanistyka I Przyrodoznawstwo, (3), 187-204. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/....
 
6.
Gola, B. (2022). Wychowanie do wartości ekologicznych. Którędy do budowania więzi dzieci z przyrodą? Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 17, s. 95-107, https://doi.org/10. 35765/eetp.2022.1767.07.
 
7.
Louv, R. (2020). Ostatnie dziecko lasu: Jak ocalić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury. Warszawa: Mamania, Grupa Wydawnicza Relacja.
 
8.
Michałowski S. C. (1998). Dziecko. Przyroda. Wartości. W: B. Dymara, S.C. Michałowski, L. Woltman-Mazurkiewicz (red.), Dziecko świecie przyrody – książka do wychowania proekologicznego. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s. 108.
 
9.
Niezgoda, A. (2019). Rola świadomości ekologicznej w kształtowaniu wizerunku miejscowości turystycznych (przykład Puszczykowa). Polish journal for sustainable development, tom 23 (1), s.
 
10.
Nowikow, W. N. (1989). Struktura świadomości ekologicznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej – Nauki Społeczno-Polityczne, nr 12, s. 101.
 
11.
Olbrycht, K. (2002). Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
12.
Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki. W: Problemy ekorozwoju vol. 1 nr 1 s. 33-40.
 
13.
Pawłowicz-Sosnowska, E., Sobczuk, S., i in. (2021). Rola edukacji proekologicznej w społeczeństwie konsumpcyjnym w opinii rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W: R. Sadowski, A. Kosieradzka-Federczyk, A. Klimska (red.), Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru. Warszawa: Wydawnictwo KSAP.
 
14.
Poskrobko, B. (1998). Społeczne czynniki ochrony środowiska. W: K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 32-33.
 
15.
Rubacha, K. (2016). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Editions Spotkania.
 
16.
Skolimowski, H. (1990). Ekofilozofia. Przyroda Polska, 1990, nr 4-5.
 
17.
Sowa, F. (2018). Świadomość ekologiczna i jej wpływ na ekologizację społeczeństwa i gospodarki, Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Nr 4(30), s. 36-38.
 
18.
Staszewska, A. (2022). Świadomość zrównoważonego rozwoju wśród studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Warsztaty Turyzmu, t. 12, s. 75. Wpływ warsztatów ekologicznych na świadomość... The impact of ecological workshops on the ecological...
 
19.
Sychut, W., Chmielewski, T. J. (1990). Świadomość ekologiczna mieszkańców obszarów chronionych, z.1, Lublin, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, s. 2-10.
 
20.
Tuszyńska, L. (2014). Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 3(86) s. 54-61.
 
21.
Wódz, J. (1990). Problemy świadomości ekologicznej. Katowice: Wydawnictwo Śląskiego Instytutu Naukowego.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top