PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE IN YOUNG PEOPLE FROM WEST POMERANIA PROVINCE
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
 
2
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauki o Ziemi
 
3
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, woj. zachodniopomorskie
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Marek Kolbowicz   

Marek Kolbowicz, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, al. Papieża Jana Pawła II 22 A, 70-453 Szczecin, e-mail: m.kolbowicz@interia.pl, tel.: 604-977-430
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(1):66-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The study aimed at judging the environmental awareness in young people from West Pomerania Province and their families by assessing their actions towards protecting the environment. Material and Methods: The sample selection for the study was a non-random one as it involved a purposeful selection. The material consisted of the data obtained from the 3537 high school students. The research was carried out using diagnostic surveys. Results: The results of the research provide a basis for undertaking further education not only children and youth but also adults. Conclusions: Training to raise environmental awareness and environmental protection should be carried out by competent educators and take place at all levels of education. This process should be based on formal and informal activities and lead to the dissemination of an ecological culture model in which effective environmental protection conditions the society’s level of knowledge
 
REFERENCES (18)
1.
Babbie, E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.
 
2.
Bednarek-Gejo, A., Mianowany, M., Skoczylas, P., Głowacka, A. (2012). Świadomość ekologiczna studentów. Hygeia Public Health, 47(2), 201-206.
 
3.
Buchcic, E. (2009). Edukacja ekologiczna priorytetem wykształcenia współczesnego człowieka. Studia Ecologiae et Bioethicae, 1, 203-211.
 
4.
Christie, B., Higgins, P., Nicol, R., Beames, S. (2012). Znaczenie outdoor learning w Szkocji. Współczesne trendy i perspektywy. In: E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny (eds.) Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure Education w Polsce. Teoria, przykłady, konteksty (pp. 153). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Pracownia Nauki i Przygod.
 
5.
Cichy, D., Tuszyńska, L. (2007). Świadomość i poglądy społeczeństwa regionu mazowieckiego na ochronę środowiska i rozwój zrównoważony. Problemy Ekologii, 11 (3), 164-168.
 
6.
Domka, L. (1998). Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju. Poznań: UAM.
 
7.
Górecki, A., Nieszporek, K., Ostruszka, A., Skolarczyk, L., Wójcik, M. (2007). Świadomość ekologiczna młodzieży zamieszkującej okolice wybranych parków narodowych. Roczniki Bieszczadzkie, 15, 283-302.
 
8.
Grzybowska-Brzezińska, M. (2011). Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na rynku żywności. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 242-253.
 
9.
Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Problemy ekorozwoju, 5(2), 87-94.
 
10.
Jarosz, W., Brol, J., Jarzębska, B., Nowińska, Z., Przewoźnik, P. (2005). Postawa proekologiczna wyrazem troski o środowisko i własne zdrowie. Katowice: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.
 
11.
Lalonde, M.A. (1974). New Perspective on the Health of Canadians. A Working Document Department of Health and Welfare.
 
12.
Łubkowska, W., Paczyńska-Jędrycka, M., Jońca, M. (2014). „Outdoor Education” w procesie kształtowania pozytywnych postaw społecznych młodzieży wykluczonej. In: M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak (eds.) Resocjalizacja-Edukacja-PolitykaSpołeczna.Współczesne konteksty teoriiipraktyki resocjalizacyjnej (pp. 171-182). Próby i Szkice Humanistyczne, 8/2014, Środa Wielkopolska: WWSSE.
 
13.
Paczyńska-Jędrycka, M., Łubkowska, W., Jońca, M. (2015). Shaping social competences and social capital in children and adolescents by means of non-formal education methods and techniques. Szczecin University Scientific Journal, no. 872, Service Management, 15(1), 67-75. http://dx.doi.org/10.18276/smt....
 
14.
Papuziński, A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej). Problemy ekorozwoju, 1(1), 33-40.
 
15.
Parlak, M. (2005). Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego - założenia program, propozycje metodyczne. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
 
16.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
17.
Plumwood, V. (2003). Environmental Culture: The Ecological Crisis of Reason. Human Ecology Review, 10(1), 77-81.
 
18.
Terlecka, M.K. (2014). Edukacja ekologiczna wybrane problemy. Krosno: Armagraf.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top