PL EN
Youth literacy in light of Polish educational diagnoses
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-01-31
 
 
Corresponding author
Anna Dąbrowska   

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20 00-561 Warszawa
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):38-52
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Acquiring literacy by a young person changes his/her perception of reality and broadens the possibilities of participation in social life. The following problem was addressed in the article: to what extent did middle school students achieve advanced literacy, consisting in the ability to interact with texts, and, in particular, to create written texts? The answer to this question was based on the analysis of middle school final examination documentation from years 2002-2018. These are obligatory examinations, which in those years took place at the end of the last uniform and compulsory stage of education. They were an opportunity to reveal the level of literacy of young people. Analysis of the documentation showed that middle school students have great difficulties in the area important for acquiring literacy, which is the ability to construct longer written utterances, which may hinder the full participation in a culture based on writing. The above results and the educational practice of "studying for a test" prompt to thoroughly rethink the construction of the eighth-grade examination (which will soon replace middle school examinations) in this regard.
 
REFERENCES (13)
1.
Dąbrowska, A. (2018). (Nie)piśmienność młodzieży, jako bariera na drodze ku życiu wartościowemu. W: M.Czerepaniak-Walczak, J. Madalińska-Michalak, B. Śliwerski (red.), Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje– praktyki, T. 1, Idee - koncepcje (s. 365-380). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
2.
Olson, D.R. (2010). Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, przeł. M. Rakoczy.Warszawa: WUW.
 
3.
Olson, D. R. (2015). Piśmienność, polityka piśmienności, szkoła. W: T. Buliński, M. Rakoczy (red.), Almanach Antropologiczny 5, Szkoła/Pismo (s. 29-43). Warszawa: WUW.
 
4.
Ong, W.J. (2011). Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola. Warszawa: WUW.
 
5.
Nowak, E. (2014). Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej. Kraków:Universitas.
 
6.
Skudrzyk, A. (2005). Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym. Katowice:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
9.
Sprawozdanie (2012). Pobrane z: https://www.cke.edu.pl/images/....
 
10.
Sprawozdanie (2014). Pobrane z: https://www.cke.edu.pl/images/....
 
11.
Sprawozdanie (2016). Pobrane z: https://www.cke.edu.pl/images/... egzaminu%20gimnazjalnego_2016.pdf.
 
12.
Sprawozdanie (2017). Pobrane z: https://www.cke.edu.pl/images/... egzaminu%20gimnazjalnego_2017.pdf.
 
13.
Sprawozdanie (2018). Pobrane z: https://www.cke.gov.pl/images/... egzaminu%20gimnazjalnego_2018.pdf.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top