PL EN
“MASS CULTURE” AND WHAT’S NEXT?
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Agata Pasek–Gawlikowska   

Agata Pasek – Gawlikowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: agatagawlikowska2@poczta.onet.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):57-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this article the issue of the transformation of mass culture, from its beginning to the modern times, was synthetically presented. The conclusion is that culture is indefinable; it is subjective response as well as the reflection of new behaviours, preferences or hierarchies of values. Nowadays, the voluntary participation in culture would mean institutional acquisition and of „self-culture”, controlling it with one’s mind and concious learning of schemes or standards derived from other cultures. The ideal solution would be to freely use both those worlds, retaining self-identity at the same time. The article was based on available dissertations, press sources and published research results.
 
REFERENCES (32)
1.
Adamski F.(1984), Kościół a kultura masowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
2.
Baran S.J.(2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków.
 
3.
Bogunia – Borowska M.(red.)(2009), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
4.
Burszta W.(red.)(2008), Kiczosfery współczesności, Wydawnictwo Academica, Warszawa.
 
5.
Czerwiński M.(red.)(1980), Telewizja ispołeczeństwo, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa.
 
6.
Czubaj M.( 2001), Szaman z globalnej wioski, „Polityka” Nr37.
 
7.
Eco U.(2010), Apokaliptycy i dostosowani, Wydawnictwo WIAB, Warszawa.
 
8.
Encyklopedia Socjologii, 1999, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
9.
Fiske J.(2010), Zrozumieć kulturę popularną, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
10.
Friszke A.(1998), Przystosowanie i opór, Więź, Warszawa.
 
11.
Furedi F.(2008), Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
12.
Hopfinger M.(1997), Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
 
13.
Jakubowski W.(2006), Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
14.
Janion M.(1996), Czy będziesz wiedział co przeżyłeś?, Sic, Warszawa.
 
15.
Kłoskowska A.(1980), Kultura masowa. Krytyka i obrona, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
16.
Kossak J.(1966), Dylematy kultury masowej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 
17.
Kozielecki J.(1997), Transgresja i kultura, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
18.
Łakomy H.(1997), Zagadnienia kultury masowej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 
19.
Majewski T.(red.)(2009), Rekonfiguracje modernizmu – nowoczesność i kultura popularna,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
20.
Mcquail D.(2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
21.
Nowak S.(1985), Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
 
22.
Pacholski M., Słaboń A.(1997), Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 
23.
Pawłowska R.(1999), Co cię czeka gimnazjalisto? w: Aspiracje dzieci i młodzieży na przełomie wieków, Edukacja i Dialog Nr 9/10.
 
24.
Pęczak M.(2001), Szok - Show, „Polityka” Nr8.
 
25.
Pietrasik Z.(2000), Olimp z laserami, „Polityka” Nr13.
 
26.
Rymarczyk P.(2007), Kultura masowa a cielesne przyjemności, „Kultura i Społeczeństwo”, T 3.
 
27.
Scruton R.(2010), Kultura jest ważna, Zysk i Spółka, Poznań.
 
28.
Siciński A.(red.)(1998), Do i od socjalizmu, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 
29.
Szlendak T.(2004), Supermarketyzacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
30.
Sztompka P.(2004), Socjologia, Znak, Kraków.
 
31.
Toepliz K.T.(1981), Wszystko dla wszystkich, Omega, Warszawa.
 
32.
Żygulski K.(1966), Drogi rozwoju kultury masowej, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top