PL EN
KULTURA MASOWA” I CO DALEJ...?
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agata Pasek–Gawlikowska   

Agata Pasek – Gawlikowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: agatagawlikowska2@poczta.onet.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):57-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zaprezentowany artykuł stanowi próbę syntetycznego przedstawienia problemu przeobrażenia kultury masowej od momentu jej zaistnienia do czasów nam współczesnych. Wynika z niego, że kultura należy do nieuchwytnych pojęć, jest subiektywną odpowiedzią i odzwierciedleniem nowych zachowań i upodobań oraz hierarchii wartości. Świadome uczestnictwo w kulturze dzisiaj polegałoby na instytucjonalnym przyswajaniu sobie „własnej kultury” i umiejętnym poddawaniu tego doświadczenia kontroli umysłu oraz na świadomym uczeniu się wzorców i norm spoza własnej kultury. Ideałem byłoby swobodne poruszanie się po obszarach obu tych światów z zachowaniem własnej tożsamości. Artykuł powstał w oparciu o dostępne na rynku prace naukowe, materiały prasowe i opublikowane wyniki badań.
 
REFERENCJE (32)
1.
Adamski F.(1984), Kościół a kultura masowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
2.
Baran S.J.(2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków.
 
3.
Bogunia – Borowska M.(red.)(2009), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
4.
Burszta W.(red.)(2008), Kiczosfery współczesności, Wydawnictwo Academica, Warszawa.
 
5.
Czerwiński M.(red.)(1980), Telewizja ispołeczeństwo, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa.
 
6.
Czubaj M.( 2001), Szaman z globalnej wioski, „Polityka” Nr37.
 
7.
Eco U.(2010), Apokaliptycy i dostosowani, Wydawnictwo WIAB, Warszawa.
 
8.
Encyklopedia Socjologii, 1999, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
9.
Fiske J.(2010), Zrozumieć kulturę popularną, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
10.
Friszke A.(1998), Przystosowanie i opór, Więź, Warszawa.
 
11.
Furedi F.(2008), Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
12.
Hopfinger M.(1997), Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
 
13.
Jakubowski W.(2006), Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 
14.
Janion M.(1996), Czy będziesz wiedział co przeżyłeś?, Sic, Warszawa.
 
15.
Kłoskowska A.(1980), Kultura masowa. Krytyka i obrona, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
16.
Kossak J.(1966), Dylematy kultury masowej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 
17.
Kozielecki J.(1997), Transgresja i kultura, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
18.
Łakomy H.(1997), Zagadnienia kultury masowej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 
19.
Majewski T.(red.)(2009), Rekonfiguracje modernizmu – nowoczesność i kultura popularna,Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
20.
Mcquail D.(2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
21.
Nowak S.(1985), Metodologia badań społecznych, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
 
22.
Pacholski M., Słaboń A.(1997), Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 
23.
Pawłowska R.(1999), Co cię czeka gimnazjalisto? w: Aspiracje dzieci i młodzieży na przełomie wieków, Edukacja i Dialog Nr 9/10.
 
24.
Pęczak M.(2001), Szok - Show, „Polityka” Nr8.
 
25.
Pietrasik Z.(2000), Olimp z laserami, „Polityka” Nr13.
 
26.
Rymarczyk P.(2007), Kultura masowa a cielesne przyjemności, „Kultura i Społeczeństwo”, T 3.
 
27.
Scruton R.(2010), Kultura jest ważna, Zysk i Spółka, Poznań.
 
28.
Siciński A.(red.)(1998), Do i od socjalizmu, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa.
 
29.
Szlendak T.(2004), Supermarketyzacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
30.
Sztompka P.(2004), Socjologia, Znak, Kraków.
 
31.
Toepliz K.T.(1981), Wszystko dla wszystkich, Omega, Warszawa.
 
32.
Żygulski K.(1966), Drogi rozwoju kultury masowej, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top