PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wiedza rodziców na temat edukacji medialnej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Socjologii, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 10-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-11-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 25-01-2024
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Jaroszewska   

Zakład Socjologii, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):1-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Artykuł dotyczy wiedzy na temat edukacji medialnej wśród rodziców dzieci w okresie edukacji wczesnoszkolnej. Materiał i metody: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety. Badania przeprowadzono w sierpniu 2023r, wśród rodziców uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Grupa respondentów składała się z 50 osób. Wyniki: Badani rodzice posiadają zróżnicowaną wiedzę na temat edukacji medialnej. Wielu rodziców regularnie prowadzi rozmowy ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie w Internecie, a także zasadach korzystania z urządzeń elektronicznych. Zdecydowana większość rodziców zna możliwości i zagrożenia, jakie niesienie ze sobą korzystanie z urządzeń elektronicznych i mediów. Wnioski: Respondenci posiadają wiedzę na temat edukacji medialnej, starają się ją przyswajać oraz w odpowiedni sposób przekazywać swoim dzieciom. Próbują także podążać za swoimi dziećmi w kwestii korzystania przez nich z urządzeń elektronicznych. Rodzice nie poszerzają swojej wiedzy o edukacji medialnej w oparciu o profesjonalne treści.
 
REFERENCJE (19)
1.
Drzewiecki, P. (2013). Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
2.
Encyklopedia PWN, hasło: edukacja medialna. Pobrano z https://encyklopedia.pwn.pl/ha... (dostęp 26.08.2023r.).
 
3.
Fedoro, A., Mikhaleva, G., (2020). Current Trends in Media and Information Literacy in Research and Scientific Publications of the early 21st century. Pobrane z: https://www.researchgate.net/p... 347264691_Current_Trends_in_Media_and_Information_Literacy_in_Research_and_Scientific_Publications_of_the_early_21st_century, DOI: DOI:10.13187/ijmil.2020.2.153.
 
4.
Geddes, W., Sawalha, N., Adams, K., (2020). Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w internecie. Wydawnictwo Olesiejuk.
 
5.
Granat, A. (2019). Recepcja mediów. Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
6.
Jędrzejko, M.Z., Taper, A., Kozłowski, T. (2020). Cyberzaburzenia. Cyberuzależnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza von Velke, Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości.
 
7.
Komisja Europejska, oficjalna strona internetowa - https://commission.europa.eu/i....
 
8.
Kosmalska, B, (2019). Edukacja medialna w rodzinie. Studia Edukacyjne nr 53, s. 301-320. DOI:10.14746/se.2019.53.17.
 
9.
KRRIT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), definicja edukacji medialnej. Pobrano z https://www.gov.pl/web/krrit/c... (dostęp 28.08.2023).
 
10.
Lwandik, M. (2023). Media Literacy: Is Its Importance Known? Pobrane z: SSRN: https://ssrn.com/abstract=4321..., http://dx.doi.org/10.2139/ssrn....
 
11.
Murawska-Najmiec, E. (2012). Organizacje międzynarodowe: edukacja medialna w polityce Unii Europejskiej i UNESCO. W: J. Lipszyc (red.), Cyfrowa przyszłość, edukacja medialna i informacyjna w Polsce, raport otwarcia. Pobrane z: https://fundacja.wolnelektury.....
 
12.
Nowicka, E. (2020). Rodzinna edukacja medialna przygotowaniem do funkcjonowania dziecka w świecie mediów. Wychowanie w Rodzinie, t. XXII (1/2020), s. 257-266. DOI: 10.34616/wwr.2020.1.257.266.
 
13.
Ogonowska, A. (2013), Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość. Kraków. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
14.
Ptaszek, G. (2019). Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
15.
Ratajski, S. (red.) (2019). Edukacja medialna jako wyzwanie. Warszawa. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polski Komitet do spraw UNESCO.
 
16.
Siemieniecki, B. (2021). Przedmiot i zadania mediów w edukacji. W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna (s.79-104). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Strykowski, W. (2003). Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. W: S. Juszczyk (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym (s.13-24). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
18.
Taper, E.A. (2021). Twoje dziecko w sieci. Przewodnik po cyfrowym świecie dla czasami zdezorientowanych rodziców. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
19.
Yanarateş, E. (2020), Media Literacy: A Conceptual Analysis. Pobrane z: (PDF) Media Literacy: A Conceptual Analysis (researchgate.net).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top