PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Przyszłość rynku telewizyjnego. Potencjał, oczekiwania, możliwości.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
2
doktorant, AKADEMIA MAZOWIECKA W PŁOCKU, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 08-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-01-2024
 
 
Data akceptacji: 02-02-2024
 
 
Data publikacji: 05-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Maria Chmielewska   

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, Warszawa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):111-130
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Złożoności w systemie mediów masowych oraz zmiany w sposobie konsumpcji treści medialnych wpływają na tradycyjny rynek TV i identyfikację możliwości i wyzwań. Materiał i metody: Wykorzystano niereaktywne metody badawcze, przeprowadzono krytyczną analizę dostępnej literatury przedmiotu oraz metodę scenariuszy dotyczących przyszłości telewizji rynku wideo Wyniki: Konsumpcja treści telewizyjnych staje się coraz bardziej mobilna, a ludzie często korzystają z mediów społecznościowych podczas oglądania telewizji, co nazywane jest wielozadaniowością. To wyzwanie dla nadawców, którzy muszą dostosować swoje treści do tego zmieniającego się sposobu konsumpcji. Przepisy prawne także wpływają na rynek telewizyjny, chroniąc zarówno nadawców, jak i konsumentów treści wideo. Europejscy nadawcy zyskują możliwość wprowadzenia nowych modeli biznesowych, szczególnie w obszarze reklam, dzięki tym przepisom. Duże platformy internetowe podlegają regulacjom, które mają na celu ochronę rynku telewizyjnego przed nadużywaniem danych użytkowników. Wnioski: Główne wnioski wynikające z szerokiej analizy obszarów rynku telewizyjnego dotyczą tradycyjnych nadawców, którzy powinno dostosować się do tego trendu i inwestować w oryginalne treści, aby przyciągnąć widzów.
 
REFERENCJE (28)
1.
Artz, L. (2007). The Corporate Model From National to Transnational. In The Media Globe: Trends in International Mass Media.
 
2.
Borowiec, L. (2007). Controlling w realizacji usług publicznych gminy. Kraków: Wolters Kluwer.
 
3.
Briggs, M. (2012). Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
4.
Chmielewska, A., Zawilińska, I. (2020). Analiza rynku telewizyjnego – aspekt finansów nadawców. Czasopisma Mazowiecka Tom 32/2020, DOI: 10.19251/ne/2020.32(3).
 
5.
Digital Strategy, (2023). The Digital Services Act package. Pobrane z: https://digital-strategy.ec.eu.... eu/en/policies/digital-services-act-package (dostęp 13.11.2023).
 
6.
Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204.
 
7.
Dz. U. 2018 poz. 1000.
 
8.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1648.
 
9.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1722.
 
10.
Eur-Lex. (2023). Europejski kodeks łączności elektronicznej. Pobrane z: https://eur-lex.europa. eu/PL/legal-content/summary/european-electronic-communications-code.html (data dostępu: 13.11.2023).
 
11.
Fidler, R. (2001). Mediamorphosis: Understanding New Media, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
 
12.
Grece, Ch. (2021). Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory.
 
13.
Gudsho. (2023)., Difference between vod and ott platfomrms. Pobrane z: https://www.gudsho.com/blog/di....
 
14.
Jasiński A.H (1999)., Metodyka badań rynku, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
15.
KIM, Badanie Założycielskie, https://kim.gov.pl/badanie-zal... (dostęp 13.11.2023).
 
16.
Kreft, J. (2011). Problemy z konwergencją. „Studia Medioznawcze” 3.
 
17.
KRRiT. (2022), Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. - tekst ujednolicony z 2022 r. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/krrit/p... (data dostępu: 15.11.2023).
 
18.
Mączyńska, E. (2007). Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole.: Opolskie Roczniki Ekonomiczne, nr 17.
 
19.
Schiller, D. (1999). Digital Capitalism: Networking the Global Market System, Mass: MIT Press.
 
20.
Skorus, J. (2015). Rozregulowany zegar telewizji, czyli w jaki sposób współczesne media zarządzają naszym czasem, Zarządzanie Mediami, tom 3(1), Katowice: WSZOPwK.
 
21.
Słownik one. (2023). Telewizja. Pobrane z: https://www.slownik.one/telewi....
 
22.
Sobocińska, M (2023). Konsument czy ma jeszcze wybór?, (red) A. Chmielewska, J. Snopkiewicz, Nowe Supermedium współczesne oblicza telewizji i scenariusze przyszłości. Warszawa-Łódź: Elipsa, Łódzka Szkoła Filmowa.
 
23.
Styś, S. (2003). Marketing usług. Warszawa: PWE.
 
24.
Toffler, A. (2023). Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia. Poznań: Zysk i S-ka.
 
25.
Uchma, M. (2020). Technologia i technika produkcji. Kraków.
 
26.
Ventuno (2022), What are FAST channels? Pobrane z: https://blog.ventunotech.com/2... (dostęp 13.11.2023).
 
27.
Wasilczuk, J.E. (2005). Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 
28.
Wolters. Kluwer. (2023). Zakres tajemnicy telekomunikacyjnej. Pobrane z: https://sip.lex.pl/akty-prawne... (dostęp 13.11.2023).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top