PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Między uzależnieniem od Internetu a terapeutycznym działaniem Pokémon GO. Pozytywny i negatywny wpływ technologii na hikikomori.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Polska
 
2
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 27-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-02-2024
 
 
Data akceptacji: 19-02-2024
 
 
Data publikacji: 05-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Michał Łukasz Walter   

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348, Kraków, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):131-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem pracy jest wykazanie oraz wyszczególnienie różnych relacji pomiędzy hikikomori a rozwojem nowych technologii. Materiał i metody: Badanie oparto na przeglądzie literatury naukowej oraz badań poruszających tę kwestię i ma na celu podsumowanie dotychczasowych informacji. Wyniki: Przeanalizowano między innymi związek hikikomori z uzależnieniem od Internetu, wskazując pewne podobieństwa obu problemów oraz przedstawiając konsekwencje takiego stanu rzeczy: nieścisłości definicyjne oraz kierunek wynikania. Wskazano również pozytywny wpływ technologii na hikikomori, pozwalającej na zastosowanie robotów oraz gier takich jak Pokémon GO do celów terapeutycznych. Ostatecznie rozważono kwestię kierunku zmian wirtualnej rzeczywistości, czyli perspektywę nowych możliwości zastosowania rozwiązań opartych na technologiach. Wnioski: W wyniku analizy zauważono wiele cech wspólnych hikikomori z uzależnieniem, chociaż dokładny związek nie został jeszcze zbadany. Terapie oparte na grach AR oraz robotach okazały się mieć charakter krótkotrwały, co jednak daje nadzieję na zastosowanie tego typu rozwiązań jako dodatkowego elementu terapii.
 
REFERENCJE (39)
1.
Adamski, D. (2018). The Influence of New Technologies on the Social Withdrawal (Hikikomori Syndrome) Among Developed Communities, Including Poland, Social Communication, Vol. 1 (2018), s. 58-63. https://doi.org/10.2478/sc-201....
 
2.
Castelpietra, G., Nicotra, A., Leo, D. (2021). The Hikikomori Phenomenon: Could Loneliness Be a Choice of Self-Restriction from Society? Open Journal of Psychiatry, 11, 47-62. https://doi.org/10.4236/ojpsyc....
 
3.
Correy, E. (2012). Hikikomori. Undergraduate Honors Theses. Paper 285. University of Colorado, Boulder. Pobrano z: https://core.ac.uk/download/pd....
 
4.
Esposito, V., Addeo, F., D’Auria, V., Lenzi, F.R. (2023). The Sustainability of Emerging Social Vulnerabilities: The Hikikomori Phenomenon in Southern Italy. Sustainability. Sustainability 15, no. 4:3869. https://doi.org/10.3390/su1504....
 
5.
Goodman, J. (2019). Hikikomori: Using Weirdos to Consider Local and Transnational Effects of Digital Technology, s. 60-65. Pobrano z: https://tinnalam.com/wp-conten....
 
6.
Hussain, W.M.H. (2018). Augmented reality games (arg) and pokémon go: Preventing hikikomori in Malaysia. International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 9, Issue 5, s. 1128-1135. Pobrano z: https://iaeme.com/Home/issue/I....
 
7.
Kato, T.A., Teo, A.R., Tateno, M., Watabe, M., Kubo, H., Kanba, S. (2017). Can Pokémon GO rescue shut-ins (hikikomori) from their isolated world? Psychiatry Clin Neurosci. 2017 Jan;71(1):75-76. https://doi.org/10.1111/pcn.12....
 
8.
Kato, T.A., Kanba, S., Teo, R. (2020), Defining pathological social withdrawal: proposed diagnostic criteria for hikikomori. World Psychiatry, 19:116-117. https://doi.org/10.1002/wps.20....
 
9.
Kato, T.A., Sartorius, N., Shinfuku, N. (2020). Forced social isolation due to COVID-19 and consequent mental health problems: Lessons from hikikomori. Psychiatry Clin Neurosci. 2020 Sep;74(9):506-507. https://doi.org/10.1111/pcn.13....
 
10.
Kato, T.A., Kanba, Sh., Teo, A.R. (2019). Hikikomori: Multidimensional understanding, assessment, and future international perspectives. Psychiatry and Clinical Neurosciences, Vol. 73, Issue 8, s. 427-440. https://doi.org/10.1111/pcn.12....
 
11.
Khamzina, M., Parab, K.V., An, R., Bullard, T., Grigsby-Toussaint, D.S. (2020). Impact of Pokémon Go on Physical Activity: A Systematic Review and Meta-Analysis. American Journal of Preventive Medicine, Vol. 58, Issue 2, s. 270-282. https://doi.org/10.1016/j.amep....
 
12.
Kobayashi, S., Yoshida, K., Noguchi, H., Tuchiya, T., Ito, J. (2003). Research for parents of children with “social withdrawal”, Clinical Psychiatry, 45:3, s. 749-756.
 
13.
Kovačić Petrović, Z., Peraica, T., Kozarić-Kovačić, D., Palavra, I.R. (2022). Internet use and internet-based addictive behaviours during coronavirus pandemic. Current Opinion in Psychiatry 35(5), s. 324-331.https://doi.org/10.1097/yco.00....
 
14.
Kumazaki, H., Yoshikawa, Y., Yoshimura, Y. i in. (2018). The impact of robotic intervention on joint attention in children with autism spectrum disorders. Molecular Autism 9, 46 (2018). https://doi.org/10.1186/s13229....
 
15.
Lin, P.K.F., Andrew, Koh, A.H.Q., Liew, K. (2022). The relationship between Hikikomori risk factors and social withdrawal tendencies among emerging adults – An exploratory study of Hikikomori in Singapore. Frontiers in Psychiatry, Vol. 13-2022. https://doi.org/10.3389/fpsyt.....
 
16.
Lozano, B.N. U nderstanding F utōkō a s a S ocial P roblem i n J apan: T he S ocial C ontext and Motivation for Change, Pobrano z: https://baylor-ir.tdl.org/serv....
 
17.
Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej. (2007). 10-dai, 20-dai wo chuushin to shita ‘hikikomori’ wo meguru chiiki seishin hoken katsudou no gaidorain.
 
18.
Park, H.E., Tan, B., Tan, F., Ondrus, J., Kato, T. (2020). Hikikomori and Technology-Enabled Escapism: An Affordances and Constraints Perspective. Pobrano z: https://aisel.aisnet.org/icis2....
 
19.
Park, H.E. (2021). The Dark Side of Digitalization: Three Case Studies of the Negative Implications of Information Technology. Pobrano z: https://ses.library.usyd.edu.a....
 
20.
Rosliana, L., Widiandari, A. (2020). Online Game and the Hikikomori Phenomenon in Japan. E3S Web Conf., Vol. 202, 2020. https://doi.org/10.1051/e3scon....
 
21.
Roza, T.H., Spritzer, D.T., Gadelha, A., Passos, I.C. (2020). Hikikomori and the COVID-19 pandemic: not leaving behind the socially withdrawn. Braz J Psychiatry. http://dx.doi.org/10.1590/1516....
 
22.
Saito, T. (1998). Shakaiteki hikikomori: owaranai shishunki. Tokio: PHP Shinsho.
 
23.
Sarkar, S. (2020). ‘Hikikomori’: A growing issue in the fields of psychology, sociology, and education. International Journal of Multidisciplinary Educational Research, Vol. 9, Issue 11(4), s. 206-216. Pobrano z: https://www.researchgate.net/p....
 
24.
Solanki, S.R., Shukla, R.P., Dave, V.R., Rathod, V.G. (2023). A Study on Internet and Gaming Addiction, Hikikomori Trait and Insomnia Status among Medical Undergraduates at one of Cities of Western India. Indian J. of Com. Health, 2023;35(1):66-70. https://doi.org/10.47203/IJCH.....
 
25.
Stavropoulos, V., Anderson, E.E., Beard Ch., Latifi, M.Q., Kuss, D., Griffiths, M. (2019). A preliminary cross-cultural study of Hikikomori and Internet Gaming Disorder: The moderating effects of game-playing time and living with parents, Addictive Behaviors Reports, Vol. 9-2019. https://doi.org/10.1016/j.abre....
 
26.
Strip, E., Thibault, A., Beauchamp-Chatel A., Kisely S. (2016). Internet Addiction, Hikikomori Syndrome, and the Prodromal Phase of Psychosis. Frontiers in Psychiatry. Vol. 7-2016. https://doi.org/10.3389/fpsyt.....
 
27.
Tao, R., Huang, X., Wang, J., Zhang, H., Zhang, Y., Li, M. (2010). Proposed diagnostic criteria for internet addiction. Society for the Study of Addiction, Vol. 105(3), s. 556-564. https://doi.org/10.1111/j.1360....
 
28.
Tateno, M., Park, T.W., Kato, T.A., Umene-Nakano, W., Saito, T. (2012). Hikikomori as a possible clinical term in psychiatry: a questionnaire survey. BMC Psychiatry, 12:169. https://doi.org/10.1186/1471-2....
 
29.
Tateno, M., Teo, A.R., Ukai, W., Kanazawa, J., Katsuki, R., Kubo, H., Kato, T.A. (2019). Internet Addiction, Smartphone Addiction, and Hikikomori Trait in Japanese Young Adult: Social Isolation and Social Network. Frontiers in Psychiatry, Vol. 10-2019. https://doi.org/10.3389/fpsyt.....
 
30.
Tan, F., Ondrus, J., Kato, T.A., Tan, B. (2020). Digital Transformation and the Socially Reclusive: A Study of ICT and the Hikikomori in Japan. PACIS 2020. Pobrano z: https://aisel.aisnet.org/pacis... Między uzależnieniem od Internetu a terapeutycznym... Internet addiction and the terapeutic influence...
 
31.
Teo, A.R., Gaw, A.C. (2010). Hikikomori, a Japanese culture-bound syndrome of social withdrawal?: A proposal for DSM-5. J Nerv Ment Dis. Jun;198(6):444-9. https://doi.org/10.1097/NMD.0b....
 
32.
Teo, A.R. et al. (2018). Development and validation of the 25-item Hikikomori Questionnaire (HQ-25). Psychiatry and Clinical Neurosciences, Vol. 72, s. 780-788. https://doi.org/10.1111/pcn.12....
 
33.
Teo, A. R. (2023). 25-item Hikikomori Questionnaire (HQ-25). Pobrano z: https://www.dralanteo.com/hq25.
 
34.
Uchida, Y., Norasakkunkit, V. (2015). The NEET and Hikikomori spectrum: Assessing the risks and consequences of becoming culturally marginalized, Frontiers in Psychology, Vol. 6-2015. https://doi.org/10.3389/fpsyg.....
 
35.
Wang Y., Dai Y., Chen S., Wang L., Hoorn J.F. (2023). Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) Games: Improving Negative Atmosphere with Social Robots and AI Teammates. Systems. 2023; 11(8):425. https://doi.org/10.3390/system....
 
36.
Widyanto, L., McMurran, M. (2004). The psychometric properties of the Internet Addiction Test. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Vol. 7(4), s. 443–450. https://doi.org/10.1089/cpb.20....
 
37.
Wong, J.Ch.M., Wan, M.J.S., Kroneman, L., Kato, T.A., Lo, T.W., Wong, P.W.Ch., Chan, G.H. (2019). Hikikomori Phenomenon in East Asia: Regional Perspectives, Challenges, and Opportunities for Social Health Agencies. Frontiers in Psychiatry, Vol. 10-2019. https://doi.org/10.3389/fpsyt.....
 
38.
Yokoyama, T., Kawasaki, A., Mitsumiya, T., Xu, C. (2019). Impact of Online Workshop for Youth Empowerment: Applying C-BED to Hikikomori Support in Japan. Education Quarterly Reviews, Vol.2 No.4 (2019), Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=3510....
 
39.
Yuen, J.W.M., Yan, Y.K.Y., Wong, V.C.W., Tam, W.W.S., So, K.-W.,Chien, W.T. (2018). A Physical Health Profile of Youths Living with a “Hikikomori” Lifestyle. Int. J. Environ. Res. Public Health, 15, 315. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top