PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce na przykładzie gospodarstw domowych
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Bialska im. Papieża Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 07-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-02-2024
 
 
Data akceptacji: 06-02-2024
 
 
Data publikacji: 05-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Pyra   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Bialska im. Papieża Jana Pawła II
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):146-170
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce, jako kluczowy element postępu społeczno-gospodarczego, uwidacznia się poprzez szereg wskaźników, a jednym z nich jest wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Materiał i metody: W badaniach wykorzystano dane statystyczne z bazy GUS zebrane metodą wywiadu bezpośredniego i telefonicznego (przez ankieterów) oraz za pomocą ankiety internetowej. Badania przeprowadzono w 2022 r., a przedmiotem badania było wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2021 roku. Wyniki: Przeprowadzone analizy oparte na danych GUS z 2021 roku ujawniają, że Polska Centralna wykazuje najwyższe wskaźniki wykorzystania ICT, co sugeruje m.in. lepszą infrastrukturę i dostępność usług cyfrowych. Polska Zachodnia również notuje dobre wyniki, podczas gdy Polska Wschodnia pozostaje z tyłu w wielu analizowanych obszarach. Wnioski: Przeprowadzone rozważania podkreślają potrzebę opracowania polityk promujących równomierny rozwój społeczeństwa informacyjnego, aby zmniejszyć regionalne różnice w tym zakresie.
 
REFERENCJE (23)
1.
Al-Mannaei, M., Al-Jayyousi, O, Mahmood, A., Dornberger, U., Al-Jayousi, N. (2023). Evaluating innovation performance for financial technology within the national innovation system: A case study of the Kingdom of Bahrain. Entrepreneurial Business & Economics Review, Vol. 11, Issue 2. DOI:10.15678/EBER.2023.110210.
 
2.
Ahmad, I., Rodriguez, F., Huusko, J., Seppanen, K. (2023). On the Dependability of 6G Networks. Electronics, 12(6). https://doi.org/10.3390/electr....
 
3.
Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
 
4.
Białobłocki, T., Moroz, J., Konopka, M. N., Zacher, L. W. (2008). Społeczeństwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo WAIP.
 
5.
Boulding, K. (1953). The Organizational Revolution: A Study in the Ethic of Economic Organization. New York: Harper.
 
6.
Chomiak-Orsa, I. (2012). Technologie informacyjno-komunikacyjne jako przesłanka wirtualizacji mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi oparte na wiedzy. Informatyka Ekonomiczna, 4(26).
 
7.
Dizard, W. (1985). The Coming Information Age: An Overview of Technology, Economics, and Politics. New York: Longman.
 
8.
Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
 
9.
GUS. (2022). Zeszyt Metodologiczny. Wskaźniki Społeczeństwa Informacyjnego. Badania Wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Warszawa-Szczecin.
 
10.
Hofmokl, J. (2009). Internet jako Nowe Dobro Wspólne. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
11.
Kim, M., Gil, Y., Kim, Y., Kim, J. (2023). Deep-learning-based Scalp Image Analysis Using Limited Data. Electronics, 12(6). https://doi.org/10.3390/electr....
 
12.
Kordha, E., Sevrani, K., Gorica, K. (2015). Information Society Development through ICT Market Strategies: Albania versus Other Developing Countries. Springer, London. DOI 10.1007/978-3-319-17196-8.
 
13.
Lakomy, M., Oświecimski, K. (2017). Zarządzanie i Nowe Technologie ICT w Sferze Publicznej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
14.
Mance, D., Vilke, S., Debelić, B. (2023). Impact of ict on regional supply chains in CEECs. Ekonomski Vjesnik, Vol. 36, Issue 2. DOI:10.51680/ev.36.2.12.
 
15.
Pekasiewicz, D., Szczukocka, A. (2017). Analiza rozwoju nowych technologii w gospodarstwach domowych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 52(4).
 
16.
Przystupa, F. (1996). Systemy i Technologie Informatyczne w Badaniach i Praktyce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
17.
Riesman, D. (1950). The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character. New Haven: Yale University Press.
 
18.
Potocki, P. (2019). Informacyjne determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego w XXI wieku: perspektywa infobrokeringu. Studia Politologiczne, vol. 54.
 
19.
Smyrnova-Trybulska, E. (2018). Technologie Informacyjno-Komunikacyjne i E-learning we Współczesnej Edukacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
20.
Williams, F. (1982). The Communication Revolution. Beverly Hills: Sage.
 
21.
Wojnar, J. (2020). Zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, vol. 65.
 
22.
Ziemba, E. (2017). Zrównoważone społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo UE w Katowicach.
 
23.
Ziemba, E., Żelazny, R. (2013). Measuring Information Society – Addressing Key Issues and Constraints. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top