PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Development of the information society in Poland on the example of households
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Bialska im. Papieża Jana Pawła II
 
 
Submission date: 2023-12-07
 
 
Final revision date: 2024-02-06
 
 
Acceptance date: 2024-02-06
 
 
Publication date: 2024-04-05
 
 
Corresponding author
Mariusz Pyra   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Bialska im. Papieża Jana Pawła II
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):146-170
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The development of the information society in Poland, as a key component of socio-economic progress, is evidenced by a range of indicators, one of which is the use of information and communication technologies in households. Material and methods: The research used statistical data from the CSO database collected through face-to-face and telephone interviews (by interviewers) and through an online survey. The research was conducted in 2022, and the subject of the study was the use of ICT in households in 2021. Results: The analysis, based on 2021 CSO data, reveals that central Poland shows the highest rates of ICT use, suggesting a.o. better infrastructure and availability of digital services. Western Poland also records good results, while eastern Poland lags behind in many of the analyzed areas. Conclusions: The considerations carried out underscore the need to develop policies that promote the even development of the information society in order to reduce regional disparities.
 
REFERENCES (23)
1.
Al-Mannaei, M., Al-Jayyousi, O, Mahmood, A., Dornberger, U., Al-Jayousi, N. (2023). Evaluating innovation performance for financial technology within the national innovation system: A case study of the Kingdom of Bahrain. Entrepreneurial Business & Economics Review, Vol. 11, Issue 2. DOI:10.15678/EBER.2023.110210.
 
2.
Ahmad, I., Rodriguez, F., Huusko, J., Seppanen, K. (2023). On the Dependability of 6G Networks. Electronics, 12(6). https://doi.org/10.3390/electr....
 
3.
Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
 
4.
Białobłocki, T., Moroz, J., Konopka, M. N., Zacher, L. W. (2008). Społeczeństwo informacyjne: istota, rozwój, wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo WAIP.
 
5.
Boulding, K. (1953). The Organizational Revolution: A Study in the Ethic of Economic Organization. New York: Harper.
 
6.
Chomiak-Orsa, I. (2012). Technologie informacyjno-komunikacyjne jako przesłanka wirtualizacji mikroprzedsiębiorstw świadczących usługi oparte na wiedzy. Informatyka Ekonomiczna, 4(26).
 
7.
Dizard, W. (1985). The Coming Information Age: An Overview of Technology, Economics, and Politics. New York: Longman.
 
8.
Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
 
9.
GUS. (2022). Zeszyt Metodologiczny. Wskaźniki Społeczeństwa Informacyjnego. Badania Wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Warszawa-Szczecin.
 
10.
Hofmokl, J. (2009). Internet jako Nowe Dobro Wspólne. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
11.
Kim, M., Gil, Y., Kim, Y., Kim, J. (2023). Deep-learning-based Scalp Image Analysis Using Limited Data. Electronics, 12(6). https://doi.org/10.3390/electr....
 
12.
Kordha, E., Sevrani, K., Gorica, K. (2015). Information Society Development through ICT Market Strategies: Albania versus Other Developing Countries. Springer, London. DOI 10.1007/978-3-319-17196-8.
 
13.
Lakomy, M., Oświecimski, K. (2017). Zarządzanie i Nowe Technologie ICT w Sferze Publicznej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
14.
Mance, D., Vilke, S., Debelić, B. (2023). Impact of ict on regional supply chains in CEECs. Ekonomski Vjesnik, Vol. 36, Issue 2. DOI:10.51680/ev.36.2.12.
 
15.
Pekasiewicz, D., Szczukocka, A. (2017). Analiza rozwoju nowych technologii w gospodarstwach domowych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 52(4).
 
16.
Przystupa, F. (1996). Systemy i Technologie Informatyczne w Badaniach i Praktyce. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 
17.
Riesman, D. (1950). The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character. New Haven: Yale University Press.
 
18.
Potocki, P. (2019). Informacyjne determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego w XXI wieku: perspektywa infobrokeringu. Studia Politologiczne, vol. 54.
 
19.
Smyrnova-Trybulska, E. (2018). Technologie Informacyjno-Komunikacyjne i E-learning we Współczesnej Edukacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
20.
Williams, F. (1982). The Communication Revolution. Beverly Hills: Sage.
 
21.
Wojnar, J. (2020). Zróżnicowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, vol. 65.
 
22.
Ziemba, E. (2017). Zrównoważone społeczeństwo informacyjne, Wydawnictwo UE w Katowicach.
 
23.
Ziemba, E., Żelazny, R. (2013). Measuring Information Society – Addressing Key Issues and Constraints. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top