PL EN
Parent's affective disorders and the risk of dysfunction of the family system
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska
 
 
Submission date: 2024-01-24
 
 
Final revision date: 2024-02-12
 
 
Acceptance date: 2024-02-12
 
 
Publication date: 2024-04-05
 
 
Corresponding author
Natalia Gałązka   

Zakład Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):171-188
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of this article is to draw attention to the risk of dysfunction of the family system among families in which a parent suffers from affective disorders. The article is a review of scientific literature on family dysfunction and the consequences of affective disorders among parents. It presents the most common difficulties in implementing the basic functions of the family, specified by Z. Tyszka, and also indicates changes in its functioning caused by the occurrence of affective disorders in parents, which may contribute to dysfunctions in the family system. Material and methods: Review article Results: Review article Conclusions: Due to their specific nature, the parent's affective disorders may cause: risk of dysfunction in families. Changes caused in families, resulting from the health condition of a sick person, may significantly affect the implementation of functions assigned to the family, and thus contribute to the disruption of its structure and the proper fulfillment of tasks.
 
REFERENCES (11)
1.
Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk. (2024). Zdrowie psychiczne Polaków – statystyki zdrowia psychicznego (stan na 2024). Pobrane z: https://www.pokonajlek.pl/zdro....
 
2.
Kantowicz, E. (2010). Perspektywa transwersalna w badaniu rodziny ryzyka i wsparciu społecznym na rzecz dziecka i rodziny. Roczniki Socjologii Rodziny, 20, 209-223.
 
3.
Kawula, S. (1997). Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych. W J. Brągiel, A. W. Janke, S. Kawula, Pedagogika rodziny Obszary i panorama problematyki (s. 115-152). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
4.
Kawula, S. (2009). Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka. W: S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania–aktualność–perspektywy (s. 481-514). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
5.
Krasiejko, I. (2019). Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia. Warszawa: Difin.
 
6.
Michałowska, E. (2013). Funkcjonowanie rodziny z chorymi na zespół psychozy dwubiegunowej afektywnej. W: A. Łaska-Formejster, M. Synowiec-Piłat (red.), Społeczne konteksty chorób przelwekłych; Wybrane zagadnienia (s. 105-122). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
7.
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja Tom II. (2008). World Health Organization.
 
8.
Seweryńska, A. M. (2004). Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa: WSIP.
 
9.
Smolińska-Theiss, B. (2006). Rodzina dysfunkcyjna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (T. 5, s. 330-332). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
10.
Tyra, T. L. (2000). Depresyjni rodzice i ich dzieci. Przegląd Psychologiczny, 43(3), 323-337.
 
11.
Tyszka, Z. (1997). System metodologiczny poznańskiej szkoły socjologicznych badań nad rodziną: (Stan aktualny). Poznań: Poznańska Drukarnia Naukowa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top