PL EN
SHORT COMMUNICATION
IMPLEMENTATION OF THE BILOLOGICAL AND CARING FUNCTIONS IN THE FOSTER CARE (ON THE EXAMPLE OF DISTRICT OF BIALA PODLASKA)
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Submission date: 2020-05-04
 
 
Final revision date: 2020-06-22
 
 
Acceptance date: 2020-06-22
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Corresponding author
Sebastian Sobczuk   

Zakład Pedagogiki, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):58-71
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The material for the article was created as part of the project "Education, levelling developmental and educational deficits of charges of family-run children’s houses and care and educational institutions (based on the example of Biała Podlaska poviat)". The research was carried out in Biała Podlaska poviat in three care and educational centres and three family-run children's homes. Material and methods: Two methods: diagnostic survey and study of individual cases were used in the research, using proprietary questionnaires for charges, interview questionnaires with educators of care and educational centres and family facilities, an observation sheet and talks with coordinators and directors of the examined institutions. Results: The research was carried out in Biała Podlaska poviat in three care and educational centres and three family-run children's homes. Conclusions: Based on the above analyzes, one can speak of the existence of certain problems in the implementation of the biological and protective function in the Bialski poviat.
 
REFERENCES (17)
1.
Adamski, F. (2002). Rodzina – wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Adamski, F. (1984). Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Badora, S., Czeredrecka, B., Marzec, D. (2001), Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
4.
Fontana, D. (1995). Psychologia dla nauczycieli. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 
5.
Garczyński, S. (1972), Potrzeby psychiczne. Niedosyt. Zaspokojenie. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
6.
Górski, J. (red.). (2015). Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
7.
Hasik, J., Gawęcki, J. (2000). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
8.
Jan Paweł II. (1983). Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
9.
Jarosz, M. (2012). Zalecenia zdrowego żywienia w schorzeniach układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, psychosomatycznych i onkologicznych. Warszawa: Instytut Żywności i żywienia.
 
10.
Kawula, S. (2009). Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
11.
Komosińska, K., Woynarowska, B. (2010). Zachowanie odpowiedniego rytmu pracy i odpoczynku. W: W. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska. (red.). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (s. 209-220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Kowalewska, A. (2010). Żywienie. W: W. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska. (red.). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (s. 189-199). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Ruszkowska, M. (2013). Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
14.
Sikorski, T. (1986), Rodzina jako źródło kształtowania człowieka. Od myśli Karola Wojtyły do nauczania Jana Pawła II. W: Cz. Czapów i in. (red.), Spojrzenie na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
15.
Woynarowska, B., Kołoto H. (2004), Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne nastolatków. Remedium, nr 6, s. 14-15.
 
16.
Woynarowska, B. (2010). Aktywność fizyczna. W: W. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania (s. 201-208). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Ziemska, M. (1979), Rodzina i dziecko. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top