PL EN
SHORT COMMUNICATION
CHOCHOLI DANCE, OR HOW THE SCHOOL LOSES THE FIGHT WITH TRUANCY AND A SHOPPING GALLERY
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska
 
 
Submission date: 2020-02-13
 
 
Final revision date: 2020-04-23
 
 
Acceptance date: 2020-05-04
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Corresponding author
Mirosław Jan Mielczarek   

Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych, Strzegomska 55, 53-611, Wrocław, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):72-85
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The presented material includes a look at the problem of school truancy from the perspective of the work of a street educator. The actions taken were of social rehabilitation nature in an open environment. Material and methods: The purpose of street work was to diagnose the phenomenon of school truancy. The aim was to provide an answer to the question of completeness: can the school truant phenomenon be observed in the selected area among children and adolescents, and if so, what is it characterized by? Ethnographic observation and interview were used for the needs of field work. Results: The hypothesis that the phenomenon of school truant in the selected area exists and the shopping mall is a favorite place for truants to spend their youth confirmed. Conclusions: The shopping mall is a favorite place to hang out for truancy students because it satisfies the basic needs of Maslow's pyramid.
 
REFERENCES (18)
1.
Antczak, B. (2015). Niska frekwencja uczniów jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Journal of Modern Science, t. 2(25), s. 297-311.
 
2.
Bujak, E. (2020). Wagary i zagrożenia z nimi związane. Pobrane z: http://www.zsrz.lublin.pl/zsrz....
 
3.
Gnyp, A. (1993). Dlaczego wagary. Głos Nauczycielski, nr 3, s. 4-27.
 
4.
Heyne, D., Rollings, S. (2004). Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Kargulowa, A. (1991). Dlaczego dzieci nie lubią szkoły?. Warszawa: WSiP.
 
6.
Kukla, D. (2010). Preorientacja i orientacja zawodowa w szkole. Warszawa: LA-BOR.
 
7.
Marynowicz-Hetka, E (1987). Dziecko w rodzinie problemowej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 
8.
Marzec, H. (2013). Zjawisko wagarowania występujące wśród uczniów. Nauczyciel i Szkoła, nr 1(53), s. 103-120.
 
9.
Maslow, A. (2014). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Okoń, W. (2017). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademic-kie „Żak”.
 
11.
Oleszkiewicz, A., Bąk, O., Cieślik, A. (2010). Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów?. Warszawa: Difin.
 
12.
Oleszkiewicz, A. (2006). Wagary ponad miarę. Charaktery, nr 3, s. 12-20.
 
13.
Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
14.
Sałasiński, M., Badziukiewicz, B. (2003). Vademecum pedagoga szkolnego. Warsza-wa: WSiP.
 
15.
Stojecka-Zuber, R. (2007). W sprawie wagarów. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 3, s. 18-28.
 
16.
Swędra, K. (2020). Wagary szkolne. Pobrane z: https://repozytorium.uph.edu.p....
 
17.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. 1997 nr 123, poz. 779.
 
18.
Wyspiański, S. (2019). Wesele. Kraków: Wydawnictwo „Greg”.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top