PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Marketing farmaceutyczny w Polsce – badanie przekazów reklamowych leków, suplementów diety i wyrobów medycznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-06-2020
 
 
Data akceptacji: 22-06-2020
 
 
Data publikacji: 16-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Adam Zalewski   

Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Emilii Plater, 35/37, 41, 91-762, Łódź, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):107-127
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W niniejszym opracowaniu chciałem zwrócić uwagę czytelników, do jak dużych rozmiarów rozrósł się współczesny rynek reklam leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Według mojej najlepszej wiedzy, niniejszy artykuł stanowi pierwszą tak dużą analizę rynku, przygotowaną wyłącznie przez jednego autora. Materiał i metody: W tym celu podjąłem się analizy treści reklam leków, suplementów diety i wyrobów medycznych w polskich mediach. Udało mi się zmierzyć natężenie reklam tych grup produktów w radio, telewizji i Internecie, klasyfikując je według kilku wybranych parametrów (analiza ilościowa). Wybrałem z tych przekazów również takie zabiegi marketingowe, które moim zdaniem najbardziej oddziałują na odbiorców i zachęcają ich do zakupu danego preparatu (analiza jakościowa). Wyniki: Leki, suplementy diety i wyroby medyczne to najczęściej reklamowana kategoria produktów w mass mediach. Wnioski: Wysoka częstotliwość emisji, duże nakłady na reklamę i odpowiednie zabiegi marketingowe budują wśród konsumentów nawyk sięgania po tabletkę w wielu sytuacjach.
 
REFERENCJE (14)
1.
Babbie E. (2019). Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. , DzU 2001 nr 126, poz. 1381.
 
3.
KRRiT (2015). Emisja przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków w programach telewizyjnych.
 
4.
KRSiO, POLFARMED, PASMI, Suplementy Polska (2016). Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety.
 
5.
NIK (2017). Suplementy diety w świetle kontroli NIK.
 
6.
GIF (2019). Reklama produktów leczniczych. Pobrane z: https://www.gif.gov.pl/pl/nadz....
 
7.
GIS (2018a). Oznakowanie, prezentacja i reklama. Pobrane z: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-w....
 
8.
GIS (2018b). Szczegółowe wymagania prawne dotyczące suplementów diety. Pobrane z: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-w....
 
9.
IMM (2019). Ponad miliard złotych wydała branża farmaceutyczna na reklamę w pierwszym kwartale. Raport IMM: Wydatki reklamowe w wybranych branżach w Q1 2019. Pobrane z: https://www.imm.com.pl/ponad-m....
 
10.
KRRiT (2018a). Rynek radiowy – raporty okresowe. Pobrane z: http://www.krrit.gov.pl/dla-na....
 
11.
KRRiT (2018b). Rynek telewizyjny – raporty kwartalne i półroczne. Pobrane z: http://www.krrit.gov.pl/dla-na....
 
12.
Kubicki T. (2016). Reklama wyrobów medycznych – wolność całkowita czy ograniczona? Pobrane z: https://biotechnologia.pl/farm....
 
13.
Rynek Aptek (2019). Polacy więcej wydają na leki OTC i suplementy. To za sprawą reklam? Pobrane z: http://www.rynekaptek.pl/marke....
 
14.
URPL (2016). Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania. Pobrane z: http://www.urpl.gov.pl/pl/wyro....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top