PL EN
STAROŻYTNE ŹRÓDŁA MYŚLI MARKETINGOWEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):15–30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jako przedmiot kształcenia na uniwersytetach, systematycznych badań i opracowań naukowych marketing istnieje od ponad 100 lat. Pojawił się na początku XX w. jako odrębna nauka stanowiąca gałąź ekonomii stosowanej. Wczesne źródła reϐleksji na temat marketingu mają jednak znacznie dłuższą tradycję. W artykule wykazano, że ich początków poszukiwać można już w okresie starożytności. Omówiono ogólne tło zainteresowania starożytnych filozofów rynkiem i wymianą rynkową, kontrowersje, jakie pojawiają się wokół opinii starożytnych na temat marketingu oraz logikę systemu marketingowego według Platona.
 
REFERENCJE (22)
1.
Alderson W. (1965), Dynamic Marketing Behavior, Richard D. Irwin, Homewood, IL.
 
2.
Altkorn J. (red.) (2003), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
 
3.
Altkorn J., Kramer T. (red.) (1998), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa.
 
4.
Cassels J.M. (1936), The Signiϔicance of Early Economic Thought on Marketing, „Journal of Marketing” nr 1 (October), s. 129-133.
 
5.
Dixon D.F. (2008), Prejudice V. Marketing? An Examinations of some Historical Source, W: „Critical Marketing. Issues in Contemporary Marketing”, M. Tadajewski, D. Brownlie, John Wiley & Sons, West Sussex (Artykuł opublikowany pierwotnie w „Akron Business and Economic Review” 1979 (Fall), s. 37-42), s. 33-44.
 
6.
Ely R.T. (1893), Outlines of Economics, Hunt and Eaton, New York.
 
7.
Herodotus (1972), The Historie, Penguin Classics, London 1972.
 
8.
Hume D. (1970), Of Money, W: „Writings on Economics” E. Rotwein (ed.), University of Wisconsin Press, Madison, WI.
 
9.
Kelley W.T. (1956), Development of Early Thought in Marketing and Promotion, „Journal of Marketing” vol. 21 (July), s. 62-67.
 
10.
Kotler P., R. E. Turner (1979), Marketing Management, Scorborough, Ontario.
 
11.
Landreth H., D.C. Colander (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
McInnes W. (1964), Conceptual Approach to Marketing, W: „Theory in Marketing”, R. Cox, W. Alderson, S. Shapiro (eds.), Richard D. Irwin, Homewood, IL.
 
13.
Pilarczyk B., Mruk H. (red.) (2006), Kompendium wiedzy o marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Plato (1937), The Laws, W: „The Works of Plato”, Tudor Publishing, New York.
 
15.
Platon (2001), Państwo, Wydawnictwo Antyk, Kęty. http://www.filozofia.umk.pl/pl....
 
16.
Polanyi K., (1957), The Economy as Instituted Process, W: “Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory”, K. Polanyi, C.M. Arensberg, H.W. Pearson (eds.), Free Press, Glencoe, IL.
 
17.
Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
 
18.
Schumpeter J.A. (1957), History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York.
 
19.
Shaw E. H. (1995), The First Dialogue on Macromarketing, „Journal of Macromarketing” nr 15 (Spring), s. 7-20.
 
20.
Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
21.
Steiner R.L. (1976), The Prejudice Against Marketing, „Journal of Marketing” vol. 40 (July), s. 2-9.
 
22.
Wrzosek W. (2002), Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332