PL EN
AKT KONTEMPLACJI W UJĘCIU ŚW. TOMASZA Z AKWINU
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):7-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kontemplacja jest aktem ujawniającym najwyższy status bytowy człowieka w otaczającej go rzeczywistości. Filozoϐia chrześcijańska przypomina, że we współczesnym świecie większość osób wybiera życie czynne kosztem kontemplatywnego. Taka postawa przeszkadza kontemplacji, bowiem człowiek zazwyczaj pochłonięty jest przez działalność zewnętrzna, nakierowaną na gromadzenie dóbr materialnych. Ideałem jednak byłoby, ażeby działalność praktyczna wspierała i podporządkowała wewnętrzne uczucia i namiętności duszy człowieka na poznawczą wartość prawdy i działanie dobra, wspomagając kontemplację nakierowaną na piękno bytu. Droga do optimum potentiae to doskonalenie intelektualne i wolitywne, a w konsekwencji nawet kontemplacja piękna Absolutu.
 
REFERENCJE (15)
1.
Furdzik P. (2004), Kontemplacyjne poznanie, w: Powszechna encyklopedia filozofii, I – K, PTTA Lublin.
 
2.
Gardeil Fr. A., O. P. (1931), La contemplation mystique, ,, Revue Tomiste” 36.
 
3.
Gilson E. (1965), Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. T. Górski, PAX Warszawa.
 
4.
Gilson E. (1998), Tomizm – wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, PAX Warszawa.
 
5.
Gogacz M. ( 1985 ), Filozoficzne aspekty mistyki – Materiały do filozofii mistyki, ATK Warszawa.
 
6.
Krąpiec M. A. (1995), Metafizyka, w: Dzieła VII, RW KUL Lublin.
 
7.
Maryniarczyk A. SDB (2001), Pierwsze zasady wyrazem porządku racjonalnego – interpretacja metafizycznych pierwszych zasad, w: S.Thomae Aquinatis, Quaestiones disputatae de veritate. Kwestie problemowe o prawdzie – studia i komentarze, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, RW KUL Lublin.
 
8.
Maryniarczyk A. (2000), Zeszyty z metafizyki. Racjonalność celowość świata osób i rzeczy, SITA Lublin.
 
9.
Milano A. (1966), L’Istino nella vision del mondo di Sam Tommaso D’Akquino, Desclee&C.-Editori Pontidici Roma- Parigi – Tournai- New York.
 
10.
Peterson J. (1997), Virtue, End and the Vision In Aquinas, „Aquinas” 40.
 
11.
Porfiriusz z Tyru (2006), List do Marcelli, tłum. P. Ashwin – Siejkowski, wyd. WAM Kraków.
 
12.
Sancti Thomae Aquinatis (1950 – 1972), Opera Omnia. Textus Leonino aequiparatus, Ed. Marietti, Taurini.
 
13.
Św. Tomasz z Akwinu (1998), O rozumie wyższym i niższym, w: Kwestie dyskutowane o prawdzie, tłum. A. Aduszkiewicz, I. Kuczyński, J. Ruszczyński, Wyd. Antyk, Kęty.
 
14.
Theron S. (1989), Intentionality, Immateriality and Understanding in Aquinas ,,The Heythrop Journal” 30.
 
15.
Possenti V. (2002), Racjonalizm i życie wewnętrzne: ,, siedliska osoby” w: Osoba i realizm w filozofii, tłum. R. Otsason, red. A. A. Podgórscy, Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu KUL.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top