PL EN
DOBRO CZY POZORNE DOBRO?
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Parzyszek   

Magdalena Parzyszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: mparzyszek1@op.pl, tel. 81 445-41-01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):7-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Każdy człowiek ma pragnienie odniesienia życiowego sukcesu oraz zdobycia uznania w oczach innych ludzi. Dążąc do tego zaczyna przyjmować wiele ról. Wykonując pracę nauczyciela staje się mentorem, tutorem czy coachem, a kończy na inkwizytorze, fałszywym proroku czy pochlebcy. Ilość prezentowanych modeli ukazuje, że ewaluowały one wraz z przyrostem wiedzy, postępem technologii, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji. Tymczasem współczesnej szkole potrzebni są nauczyciele niosący prawdziwe dobro, a nie tylko pozorne. Nauczyciele posiadający kompetencje interpretacyjne związane z odniesieniem do otaczającego świata, samego siebie i drugiego człowieka, kompetencje moralne oraz kompetencje komunikacyjne.
 
REFERENCJE (13)
1.
Arends R. (1998), Uczymy się nauczać, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
2.
Dawid J.W. (1961), O duszy nauczycielstwa, Lublin.
 
3.
Guggenbuhl – Creig A. (1982), Power in the Hel-ping Professions, Dallas.
 
4.
Janowski A. (1998), Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa.
 
5.
Kiereś B. (2009), O personalizm w pedagogice. Studia i szkice w teorii wychowania, Fundacja Servire Veritati, Lublin.
 
6.
Kordziński J. (1997), Karta etyczna nauczyciela, „Wychowawca” nr 12, s. 28-30.
 
7.
Kowalczyk S. (1979), Dobro, W: Encyklopedia Katolicka, t. 3, kol. 1373 – 1374, TN KUL, Lublin.
 
8.
Kwaśnica R. (2004), Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski, (red.), Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 291-320.
 
9.
Lejman M. (1985), Osobowość zawodowa nauczyciela, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.
 
10.
Rusiecki M. (2004), Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela, „Wychowawca” nr 10, s. 7-11.
 
11.
Wyszyński S. (1990), Nauczanie społeczne 1946-1981, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
 
12.
Wyszyński S. (1999), Dzieła zebrane, t. III, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo, Warszawa.
 
13.
Zdybicka Z. (1973), Archetyp, W: Encyklopedia Katolicka, kol. 868, TN KUL, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top