PL EN
GOOD OR APPARENT GOOD?
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Magdalena Parzyszek   

Magdalena Parzyszek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: mparzyszek1@op.pl, tel. 81 445-41-01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(4):7-12
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Every human being yearns for a life success and recognition in the eyes of others. In pursuit of this goal people take on various roles. While working as a teacher he or she becomes a mentor, tutor or coach, and ends up becoming an inquisitor, false prophet or flatterer. The volume of presented models reveals the fact that they evaluated along with the increasing knowledge, technology advancement, gathering and processing information. Whilst, modern school needs teachers who carry with them the true good, and not the apparent one. Teachers with interpersonal competencies related to referring oneself and another person to the surrounding world, moral competencies and communication competencies.
 
REFERENCES (13)
1.
Arends R. (1998), Uczymy się nauczać, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
2.
Dawid J.W. (1961), O duszy nauczycielstwa, Lublin.
 
3.
Guggenbuhl – Creig A. (1982), Power in the Hel-ping Professions, Dallas.
 
4.
Janowski A. (1998), Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa.
 
5.
Kiereś B. (2009), O personalizm w pedagogice. Studia i szkice w teorii wychowania, Fundacja Servire Veritati, Lublin.
 
6.
Kordziński J. (1997), Karta etyczna nauczyciela, „Wychowawca” nr 12, s. 28-30.
 
7.
Kowalczyk S. (1979), Dobro, W: Encyklopedia Katolicka, t. 3, kol. 1373 – 1374, TN KUL, Lublin.
 
8.
Kwaśnica R. (2004), Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski, (red.), Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 291-320.
 
9.
Lejman M. (1985), Osobowość zawodowa nauczyciela, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.
 
10.
Rusiecki M. (2004), Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela, „Wychowawca” nr 10, s. 7-11.
 
11.
Wyszyński S. (1990), Nauczanie społeczne 1946-1981, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
 
12.
Wyszyński S. (1999), Dzieła zebrane, t. III, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo, Warszawa.
 
13.
Zdybicka Z. (1973), Archetyp, W: Encyklopedia Katolicka, kol. 868, TN KUL, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top