PL EN
KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKAT Z KONFERENCJI
[Nie]Wiedza dzieci w wieku przedszkolnym o pandemii COVID-19 - w świetle opinii rodziców i nauczycieli
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
 
2
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
3
Miejskie Przedszkole nr 29, Polska
 
 
Data nadesłania: 10-05-2022
 
 
Data akceptacji: 01-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Romana Kruszewska   

Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Waszyngtona 4/8, 42-200, Częstochowa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):234-247
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Głównym celem badań uczyniono poznanie ich wiedzy albo niewiedzy o pandemii, o zasadach bezpiecznego zachowania, o transmisji wirusa. Opracowanie autorskich narzędzi badawczych wynikało z obiektywnego faktu, ponieważ do wymienionej problematyki badań na stan obecny nie stwierdzono standaryzowanych narzędzi pomiaru. Wyniki badań ujawniły wiedzę dzieci na temat skutków zakażenia wirusem i pandemii oraz pozwoliły dostrzec luki i potrzebę jej uzupełniania, co z pewnością będzie motywacją do kontynuacji badań. Materiał i metody: Badania sondażowe, zastosowano dwa rodzaje narzędzi badawczych: autorski kwestionariusz ankiety skierowany do rodziców i karty pracy adresowane do dzieci. Wyniki: Wyniki badań przeprowadzonych w badanej grupie rodziców wychowujących dzieci w wieku 5-6 lat pokazały, że rodzice w czasie pandemii w stosunku do dzieci musieli się podjąć realizacji nowych zadań. Wnioski: Stan wiedzy dzieci w wieku 5-6 lat dotyczący pandemii i zrozumienia przez nie zagadnień dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie, co z pewnością mogą zawdzięczać swoim swoim rodzicom i nauczycielom przedszkola
 
REFERENCJE (25)
1.
Ambroziak, E. (2021). Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie rodziny, https://wuplodz.praca.gov.pl/d... rodziny%20%28p.%20Ewa%20Ambroziak%29.pdf/1c3b682d-3d03-4667-b64a-6bd9cfe61fe2?t=1614858338028, [dostęp: 30.04.2022].
 
2.
Bielecka G., Dudzik I. (2021). Nauczanie zdalne w przedszkolu podczas pandemii COVID-19 w opiniach rodziców. Edukacja-Terapia-Opieka, Vol. 3, s.83-94, https://czasopisma.pwste.edu.p... index.php/eto/article/ view/137/131, [dostęp: 26.04.2022].
 
3.
Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008.
 
4.
Dai, J., Sang, X., Menhas, R., Xu, X., Khurshid , S., Mahmood, S., Weng, Y., Huang, J., Cai, Y., Shahzad, B., Iqubal, W., Gul, M., Saqib, Z.A., Alam, M.N. (2021).The Influence of Covid-19 Pandemic on Physical Health–Psychological Pealth, Physical Activity, and Overall Well-Being: the Mediating Role of Emotional Regulation, Frontiers of Psychology, https://doi.org/10.3389/fpsyg...., [dostęp: 16.04.2022].
 
5.
Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne, Psychiatria Polska, www.psychiatriapolska.pl, https://doi.org/10.12740/PP/12..., [dostęp: 26.04.2022].
 
6.
Hargreaves, A. (2021). What the Covid-19 pandemic has taught us about teachers and teaching, FACETS Journal, https://www.facetsjournal.com/..., [dostęp: 26.04.2022].
 
7.
Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020a). Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19, Przegląd Pedagogiczny 1; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/..., [dostęp: 19.04.2022].
 
8.
Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020b). Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Studia Edukacyjne, (57), 47-65. https://doi.org/10.14746/se.20..., [dostęp: 17.04.2022].
 
9.
Karbowniczek, J. (2006). Twórcza aktywność dziecka a metody aktywizujące.
 
10.
w nauczaniu zintegrowanym. Edukacja Elementarna w Teorii i.
 
11.
Praktyce, nr 1, s. 5-9.
 
12.
Kruszewska, A., Nazaruk, S., Szewczyk, K. (2020). Polish teachers of early education in the face of distance learning during the COVID-19 pandemic - the difficulties experienced and suggestions for the future, Education 3-13, s. 1–12, https://doi.org/10.1080/030042..., [dostęp: 18.04.2022].
 
13.
Laguna, T., Hermanns, T. Pinto da Silva, A., Rodrigues, L., Abaid, J. (2021). Remote education: parents' challenges in teaching during the pandemic, Brazilian Journal of Mother and Child Health, https://www.scielo.br/j/rbsmi/..., [dostęp: 17.04.2022].
 
14.
Leotti, L., Pochinki N., Reis D., Bonawitz E., Lobue V. (2021). Learning about germs in a global pandemic: Children’s knowledge and avoidance of contagious illness before and after Covid-19. Cognitive Development, Vol.59,https://doi.org/10.1016/j.cogd..., [dostęp:22.04.2022].
 
15.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
16.
Misirli, O., Ergulec, F. (2021). emergency remote teaching during the covid-19 pandemic: parents experiences and perspectives, Education and Information Technologies, 26(6), DOI: 10.1007/S10639-021-10520-4, [dostęp: 16.04.2022].
 
17.
Piechowska, M., Romanowska, S. (2020). Proces edukacji w cyfrowej przestrzeni według nauczycieli i rodziców uczniów w dobie pandemii Covid-19, Com. Pres., https://compress.edu.pl/e-wyda..., [dostęp: 16.04.2022].
 
18.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
19.
Regulska, A., Czarnecka, M., Najda, A.J. (2021). Rodzina i szkoła wobec pandemii COVID-19, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-580-3.
 
20.
UNESCO (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. International Commission on the Futures of Education, Paris, https://www.gcedclearinghouse...., [dostęp: 22.04.2022].
 
21.
UNICEF (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii – zagadnienia, na jakie zwraca uwagę UNICEF Polska, https://unicef.pl/co-robimy/ak..., [dostęp: 22.04.2022].
 
22.
UNICEF (2021). Young Children and the Pandemic, https://www.unicef.org/eap/med..., [dostęp: 13.04.2022].
 
23.
Ze-Liang Ch., Qi, Z., Yi L, Zhong-Min, G., Xi Z., Wen-Jun Z., Cheng G., Cong-Hui, L., Xiao-Hu, H., Jia-Hai, L. (2020). Distribution of the COVID-19 epidemic and correlation with population emigration from Wuhan, China, Chinese Medical Journal, https://journals.lww.com/cmj/f..., [dostęp: 16.04.2022].
 
24.
Zhang, L., Y. Liu Y. (2020). Potential Interventions for Novel Coronavirus in China: A Systematic Review. Journal of Medical, doi: 10.1002/jmv. 25707, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p..., [dostęp: 12.04.2022].
 
25.
Zhu, H., Wei, L., Niu, P. (2020. The novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Global Health Research Policy 5, 6, https://doi.org/10.1186/s41256..., [dostęp: 16.04.2022].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top