PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Tradycyjne i nowoczesne formy współpracy przedszkola z rodziną: w w stronę społeczeństwa sieci
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
2
Department of Modern Languages, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-01-2024
 
 
Data akceptacji: 01-02-2024
 
 
Data publikacji: 27-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Waszczuk   

Zakład Pedagogiki, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):87-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: The aim of the research project was to establish the preferred forms of cooperation within a kindergarten network community, that is between parents and teachers, their attitudes towards cooperation and the barriers hindering it. Materiał i metody: The researchers also focused on learning about the preferred forms of cooperation between parents and teachers and identifying those factors that may hinder the cooperation. Wyniki: There is a social belief among both teachers and parents that cooperation between kindergartens and families is necessary because it allows children to be better prepared for life in the constantly changing social conditions. Most of the surveyed teachers and parents claim that this cooperation is successful. Wnioski: Cooperation between parents and teachers is not always satisfactory for both sides. What seems to hinder communications and creates distance according to respondents are: excessive self–confidence, self–exaltation, excessive ambition, prejudice, and selfishness.
 
REFERENCJE (20)
1.
Badora, S. (2001). Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków: Wydawnictwo IMPULS.
 
2.
Bendyk, E. (2004). Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci. Warszawa: W.A.B.
 
3.
Bielecka, G. (2022). Oczekiwania rodziców wobec przedszkola – analiza badań własnych. Edukacja-Terapia-Opieka, (Volume 4), pp. 33-42.
 
4.
Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
 
5.
CBOS. (2022). Korzystanie z Internetu w 2022 roku: Komunikat z badań.(Retrieved from: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... on 10th Oct. 2023).
 
6.
Jeziorański, M., Opozda, D., Rynio, A. (2012), Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna. Lublin: Wydawnictwo TN KUL.
 
7.
Jurek, K. (2011). Nowy wymiar komunikacji. Właściwości społeczeństwa sieci w koncepcji Manuela Castells. Acta Humana, (2), pp. 87-96.
 
8.
Kamińska, M. (2019). Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Studium teoretyczno – empiryczne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
9.
Kaźmierczak, D. Szumiec, M. (2021). Człowiek we współczesnym świecie. Bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja. Kraków: Wydawnictwo Libron.
 
10.
Klim-Klimaszewska, A. (2018). Oczekiwania rodziców wobec edukacji przedszkolnej. Pedagogika, (t. XXVII, nr 1), pp. 15-29.
 
11.
Koch, M. (2023). Raport Digital 2023 obrazuje stan telekomunikacji w Polsce.(Retrieved from:https://isportal.pl/raport-dig... [Accessed on 10th Oct. 2023].
 
12.
Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny, środowiska. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
13.
Mendel, M. (2002). Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Nerwińska, E. (2015).Współpraca z rodzicami impulsem rozwoju szkoły. Warszawa: ORE.
 
15.
Nyczaj-Drąg M., Głażewski M. (2005). Współprzestrzenie edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
16.
Mielczarek, J. (2006). Rozmowa jako forma współpracy z rodzicami. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli(nr 2, pp. 31-34).
 
17.
Paprotna, G. (2000). Problemy współpracy przedszkola z rodziną w świetle przemian edukacyjnych. Nauczyciel i Szkoła, (2000, nr2, pp. 97-104).
 
18.
Polewko, A. (2023). Social media w Polsce i na świecie. Raport Digital 2023. (Retrieved from: https://grupainfomax.com/blog/... [Accessed on 10th Oct. 2023].
 
19.
Skoczylas-Krotla, E. (2006). Wybrane propozycje form współpracy na płaszczyźnie rodzina -przedszkole. Edukacja Elementarna w Teorii I Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli , (nr 2, pp. 38-41).
 
20.
The 24th February 2017 National Education Minster’s Act, 2017: The Core Curriculum for Pre-School Education and The Core Curriculum for General Education in Primary Schools, Including for Students with Moderate or Severe Intellectual Disabilities, General Education for a First-Cycle Vocational School, General Education for a Special School Preparing for Work and General Education for Schools at The Post-Secondary Level. (Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap....-.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top