PL EN
THE ACT OF CONTEMPLATION IN THE VIEW OF ST. THOMAS AQUINAS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):7-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Contemplation is an act that exposes the highest existential status of man in the surrounding reality. In view of Christian philosophy, most people today choose the active life at the expense of the contemplative. This attitude hinders contemplation, since man is mostly absorbed in external activities aimed at the accumulation of material goods. However, ideally, practical activities should encourage and subordinate the inner feelings and passions of the soul to the cognitive value of truth and the impact of goodness, supporting contemplation aimed at the beauty of being. Intellectual and volitional perfection and, consequently, even the contemplation of the beauty of the Absolute, are the way to optimum potentiae.
 
REFERENCES (15)
1.
Furdzik P. (2004), Kontemplacyjne poznanie, w: Powszechna encyklopedia filozofii, I – K, PTTA Lublin.
 
2.
Gardeil Fr. A., O. P. (1931), La contemplation mystique, ,, Revue Tomiste” 36.
 
3.
Gilson E. (1965), Elementy filozofii chrześcijańskiej, tłum. T. Górski, PAX Warszawa.
 
4.
Gilson E. (1998), Tomizm – wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, PAX Warszawa.
 
5.
Gogacz M. ( 1985 ), Filozoficzne aspekty mistyki – Materiały do filozofii mistyki, ATK Warszawa.
 
6.
Krąpiec M. A. (1995), Metafizyka, w: Dzieła VII, RW KUL Lublin.
 
7.
Maryniarczyk A. SDB (2001), Pierwsze zasady wyrazem porządku racjonalnego – interpretacja metafizycznych pierwszych zasad, w: S.Thomae Aquinatis, Quaestiones disputatae de veritate. Kwestie problemowe o prawdzie – studia i komentarze, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, RW KUL Lublin.
 
8.
Maryniarczyk A. (2000), Zeszyty z metafizyki. Racjonalność celowość świata osób i rzeczy, SITA Lublin.
 
9.
Milano A. (1966), L’Istino nella vision del mondo di Sam Tommaso D’Akquino, Desclee&C.-Editori Pontidici Roma- Parigi – Tournai- New York.
 
10.
Peterson J. (1997), Virtue, End and the Vision In Aquinas, „Aquinas” 40.
 
11.
Porfiriusz z Tyru (2006), List do Marcelli, tłum. P. Ashwin – Siejkowski, wyd. WAM Kraków.
 
12.
Sancti Thomae Aquinatis (1950 – 1972), Opera Omnia. Textus Leonino aequiparatus, Ed. Marietti, Taurini.
 
13.
Św. Tomasz z Akwinu (1998), O rozumie wyższym i niższym, w: Kwestie dyskutowane o prawdzie, tłum. A. Aduszkiewicz, I. Kuczyński, J. Ruszczyński, Wyd. Antyk, Kęty.
 
14.
Theron S. (1989), Intentionality, Immateriality and Understanding in Aquinas ,,The Heythrop Journal” 30.
 
15.
Possenti V. (2002), Racjonalizm i życie wewnętrzne: ,, siedliska osoby” w: Osoba i realizm w filozofii, tłum. R. Otsason, red. A. A. Podgórscy, Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu KUL.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top