PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Pharmaceutical marketing in Poland - research on advertising messages for medicines, dietary supplements and medical devices
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Submission date: 2019-12-11
 
 
Final revision date: 2020-06-01
 
 
Acceptance date: 2020-06-22
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Corresponding author
Adam Zalewski   

Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Emilii Plater, 35/37, 41, 91-762, Łódź, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):107-127
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: In this study, I would like to draw the readers' attention to the size reached by the contemporary advertising market of medications, dietary supplements and medical devices. It is probably the first market analysis on such a broad scale, conducted by the same person Material and methods: For this purpose I managed to measure the intensity of advertising of these products on television, on the radio and on the Internet. The advertisements are classified according to several parameters (quantitative analysis) . I also selected some marketing strategies which, in my opinion, influence recipients the most and encourage them to purchase a given product (qualitative analysis). Results: Medications, dietary supplements and medical devices are the most-advertised product category in the mass media. Conclusions: The high frequency of broadcasting, large expenditure on advertising and appropriate marketing efforts build the habit of consumers reaching for a tablet in many situations.
 
REFERENCES (14)
1.
Babbie E. (2019). Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. , DzU 2001 nr 126, poz. 1381.
 
3.
KRRiT (2015). Emisja przekazów handlowych produktów zdrowotnych i leków w programach telewizyjnych.
 
4.
KRSiO, POLFARMED, PASMI, Suplementy Polska (2016). Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety.
 
5.
NIK (2017). Suplementy diety w świetle kontroli NIK.
 
6.
GIF (2019). Reklama produktów leczniczych. Pobrane z: https://www.gif.gov.pl/pl/nadz....
 
7.
GIS (2018a). Oznakowanie, prezentacja i reklama. Pobrane z: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-w....
 
8.
GIS (2018b). Szczegółowe wymagania prawne dotyczące suplementów diety. Pobrane z: https://gis.gov.pl/zywnosc-i-w....
 
9.
IMM (2019). Ponad miliard złotych wydała branża farmaceutyczna na reklamę w pierwszym kwartale. Raport IMM: Wydatki reklamowe w wybranych branżach w Q1 2019. Pobrane z: https://www.imm.com.pl/ponad-m....
 
10.
KRRiT (2018a). Rynek radiowy – raporty okresowe. Pobrane z: http://www.krrit.gov.pl/dla-na....
 
11.
KRRiT (2018b). Rynek telewizyjny – raporty kwartalne i półroczne. Pobrane z: http://www.krrit.gov.pl/dla-na....
 
12.
Kubicki T. (2016). Reklama wyrobów medycznych – wolność całkowita czy ograniczona? Pobrane z: https://biotechnologia.pl/farm....
 
13.
Rynek Aptek (2019). Polacy więcej wydają na leki OTC i suplementy. To za sprawą reklam? Pobrane z: http://www.rynekaptek.pl/marke....
 
14.
URPL (2016). Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania. Pobrane z: http://www.urpl.gov.pl/pl/wyro....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top