PL EN
REVIEW ARTICLE
Axiological support for the professional competences of the health promoter by the teachings of John Paul II about the essence of human spiritual health
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
3
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2020-04-01
 
 
Final revision date: 2020-05-04
 
 
Acceptance date: 2020-05-04
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Corresponding author
Anna Pańczuk   

Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):128-137
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the article was to show the fundamental value and need for the presence of the spiritual dimension of human health in the cognitive and practical competences of the health promoter, including the teaching of John Paul II showing the axiological dimension of the spiritual sphere of a person. It should be emphasized that the lack of a spiritual dimension in the complexity and integrity of actions for human health has the features of reductionism instead of coherent merging. Educational standards shown in actions taken in Poland, Europe and on a global scale to improve the quality of education of health promotion personnel do not require the education of professional competences showing and explaining the transcendent dimension of health, which thanks to conscience, through the power of the Holy Spirit penetrates all health spheres minimizing erroneous human activities. (Akapit, który się nie zmieścił prześlęmailem). Material and methods: a Results: a Conclusions: a
 
REFERENCES (23)
1.
Cianciara, D. (2010). Zarys współczesnej promocji zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
2.
Chmielewski, M. (2013). Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji. Lublin: Wyd. Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości.
 
3.
Demel, M. (1980). Pedagogika zdrowia. Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.
 
4.
Dz.U. 2015 poz. 1916. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.....
 
5.
Jan Paweł II (1986). Katechezy Jana Pawła II. Człowiek – obraz Boży – istotą duchowo-cielesną. Pobrane z: http://www.apostol.pl/janpawel....
 
6.
Jan Paweł II (1989). Encyklika Dominum et Vivificantem. O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. Rzym.
 
7.
Jan Paweł II (1995). Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Wydawnictwo Kai Katolicka Agencja Informacyjna Dokumenty.
 
8.
Jan Paweł II (2000). Orędzie na VIII Światowy Dzień Chorego, 11 lutego 2000 pt. Kontemplujmy przykład Jezusa – Boskiego Samarytanina. L’Osservatore Romano n. 9/10 (216)/1999, s. 22. Pobrane z: https://deon.pl/kosciol/serwis....
 
9.
Jan Paweł II (2002). W leczeniu nie zapominajcie o duchowych potrzebach człowieka. 23 III 2002 - Spotkanie Ojca Świętego z lekarzami. Pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
10.
Jan Paweł II (2004). W służbie życiu ludzkiemu. Przesłanie Jana Pawła II do członków Papieskiej Akademii "Pro Vita". Pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
11.
Jan Paweł II (2005). W obronie życia i zdrowia każdej osoby ludzkiej. Przesłanie do członków Papieskiej Akademii „Pro-Vita”. L’Osservatore Romano N. 6(274) /2005, S. 34-35. Pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
12.
Karski, J.B. (2009). Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 
13.
Kluz, M. (2018). Sens ludzkiego życia i zdrowia - w duchu chrześcijańskiego personalizmu. Tarnowskie Studia Teologiczne, 37, nr 1-2, s. 281-297.
 
14.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (kod 229102). Pobrane z: psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci.
 
15.
Molesztak, A. (2010). Duchowy wymiar zdrowia człowieka. W: M. Kuchcińska, E. Kościńska (red.), Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej (s. 109-129). Bydgoszcz: Repozytorium UKW.
 
16.
Nagórny, J., Jeżyna, K. (2005). Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego. Radom: Wyd. Polwen.
 
17.
Powołanie Papieskiej Akademii Pro Vita. (1991). Pobrane z: https://papiez.wiara.pl/doc/18....
 
18.
Rolheiser, R. (2006). W poszukiwaniu duchowości XXI wieku. Kraków: Wyd. SALWATOR.
 
19.
Słońska, Z.A. (2016). Promocja zdrowia i jej rola w zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu. Postępy Nauk Medycznych, 5, s. 350-355.
 
20.
Sokół-Jedlińska, J. (2006). Duchowość na co dzień. Warszawa: Wyd. W.A.B.
 
21.
Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
22.
Woynarowska, B. (2017). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
23.
Woynarowska, B. (2019). Profesjonalizacja promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Działania w Europie, skali globalnej i w Polsce. Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Pobrane z: www.keizp.pan.pl/images/stories/pliki/Profesjonalizacja_promocji_zdrowia.pdf.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top