PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Leisure time of university students spent in forest considering the distance from their domicile to the nearest forest
 
More details
Hide details
1
Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
 
2
Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Submission date: 2019-09-10
 
 
Final revision date: 2020-01-06
 
 
Acceptance date: 2020-03-04
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Corresponding author
Łukasz Zbucki   

Zakład Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):53-62
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The time left at man’s disposal after having completed by them basic everyday activities, is usually used for rest and regeneration of the organism, as well as for their own growth. Therefore, proper organization and content of the leisure time, have an impact on the quality of life of every human being. In the presented paper the authors have pointed at the role of forest in the life and leisure time of students of Pope John Paul II State School of Higher education in Biala Podlaska, Poland. The analysis is based on considering a key factor in the opinion of the authors i.e. the distance from the respondents’ domicile from the nearest forest. The study was conducted in 2013, using the diagnostic survey method and applying the questionnaire form. The study was carried out on a group of 400 students of PSW in Biała Podlaska, Poland. Material and methods: ----- Results: ----- Conclusions: ----
 
REFERENCES (17)
1.
Beauvais C. (2001): Literature review on learning through recreation. Ottawa: Canadian Policy Research Networks.
 
2.
Bernat S. (2011): Atrakcyjność dźwiękowa polskich parków narodowych. W: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, Studia i Materiały CEPL, R.13. Zeszyt 3 (28), Rogów.
 
3.
Bombol M. (2008): Czas wolny jako kategoria diagnostyczna procesów rozwoju społeczno–gospodarczego. Monografie i Opracowania 555, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa.
 
4.
Fąk T., Opoka D. (1995): Aspekty zdrowotne rekreacji ruchowej w opinii studentów AWF we Wrocławiu. W: Styl życia a zdrowie. Dylematy teorii i praktyki, red. Z. Czaplicki, W. Muzyka. PTP, Olsztyn.
 
5.
Głowacki S. (2006): Znaczenie gospodarcze i rekreacyjne dolnych warstw lasu. Leśne Prace badawcze.
 
6.
Heywood JL. (2002): The cognitive and emotional components of behavior norms in outdoor recreation. Leisure Science. 24 3-4, 272.
 
7.
Janeczko E. (2002): Środowiskowe i społeczne uwarunkowania rekreacyjnej funkcji lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, praca doktorska SGGW, Warszawa.
 
8.
Janeczko E. (2011): Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne Lasów Państwowych w Polsce-stan obecny i perspektywy W: Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych –wybrane zagadnienia, red. J. Kiryjow, Wyd. SGGW, Warszawa.
 
9.
King G., Law M., King S., Rosenbaum P., Kertoy MK., Young NL. (2003): A conceptual model of the factors affecting the recreation and leisure participation of children with disabilities. Phys Occup Ther Pediatr. 23 p. 63–90.
 
10.
Kozioł L., Muszyński Z. (2009): Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej, Zeszyty Naukowe MWSE, nr. 2 (13), Tarnów.
 
11.
Larson RW., Verma S. (1999): How children and adolescents spend time across the world: work, play, and developmental opportunities. Psychol Bull, 125 p. 701–736.
 
12.
Laurów Z. (2006): Niewykorzystanie walorów turystycznych polskich lasów W: Rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa, Studia i Materiały CEPL, R. 8, zeszyt 8 (13), Rogów.
 
13.
Law M., Petrenchik T., Ziviani J., King J. (2006): Participation of children in school and community. In: Children: understanding children’s occupations and enabling participation. eds. S. Rodgers, J. Ziviani, London: Blackwell Science, p. 67–90.
 
14.
Mandziuk A., Janeczko K. (2009): Turystyczne i Rekreacyjne funkcje lasu w aspekcie marketingowym. W: Turystyka w Lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. Studia i Materiały CEPL, R.11. z 4 (23) Rogów.
 
15.
Milewski W. (2012): Lasy w Polsce, Wyd. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. W: www.lasy.gov.pl/dokumenty/materialy_promocyjne/lasy-w-polsce-2012/view. [dostęp: 15.03.2014].
 
16.
Palisano RJ, Chiarello LA, Orlin M. (2011): Determinants of intensity of participation in leisure and recreational activities by children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. (53): 142–149. doi:10.1111/j.1469-8749.2010.03819.x.
 
17.
Waters E., Goldfeld S., Hopkins S. (2002): In: Indicators for child health, development and wellbeing. Melbourne: Center for Community Child Health, Royal Children’s Hospital.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top