PL EN
THE VIEWS OF ORTHODOX YOUTH REGARDING THE MEANING OF RELIGIOUS TRADITION
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):133-145
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author presents the attitude of Orthodox youth towards religious tradition, based on pilot studies. The results of the research prove that religiousness is a basic element in the self-identification of Orthodox youth. It can be clearly seen that young people define themselves through the prism of belonging to a given religion. The surveyed young people strongly identified with the institution of the church which is a carrier of values and allows preserving individuality. The respondents accurately interpreted the essence of religious tradition and underlined its importance in the context of their confession.
 
REFERENCES (11)
1.
Huntington S. P. (2008), Zderzenie cywilizacji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa, s. 8.
 
2.
Mariański J. (2004), Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków, s. 133.
 
3.
Olechnicki K., Załęcki P. (1999), Słownik socjologiczny, Wyd.Graffiti BC, Toruń, s. 215.
 
4.
Pawluczuk W. (1999), Prawosławie jako typ kultury, Wyd. Bractwo Młodzieży Prawosławnej św. Cyryla i Metodego, Białystok, s.46.
 
5.
Sadowski A. (1999), Świadomość religijna wyznawców Kościoła prawosławnego na białostocczyźnie, „ΕΛΠΙΣ”, Zeszyt 1, s.147-169.
 
6.
Styk J., Tradycja w społecznym przekazie kultury, W: Adamowski J.,Styk J., Tradycja: wartości i przemiany, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2009, s. 18-19.
 
7.
Szacki J. (1971),Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa, s. 9.
 
8.
Szpociński A. (2008), Nowe formy tradycji, W: S. Krzemień-Ojak (red.), Przyszłość tradycji, Wyd. Libra SC, Białystok, s. 29.
 
9.
Sztompka P. (2005),, Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków, s. 70.
 
10.
Ware K. (2002), Kościół prawosławny, Wyd. Bractwo Młodzieży Prawosławnej św. Cyryla i Metodego, Białystok, s. 218.
 
11.
Zdaniewicz W. (red.) (2001), Religijność Polaków 1991-1998, Instytut Wydawniczy PAX, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa, s. 16-29.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top