PL EN
PILGRIMAGES AND SANCTUARIES IN RUSSIA – A BRIEF HISTORICAL PROFILE
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):119-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The need of contact with the sacred, the will of spiritual improvement, the belief that there are places from which prayer reaches God quicker – all this influenced the creation and preservation of the phenomenon of pilgrimage. Rus (Ruthenia), which was introduced to the circle of eastern Christianity, also preserved pilgrimage traditions. This article presents a brief outline of the development of peregrination in Russia, including pilgrimages abroad and to domestic national sanctuaries. It also covers the contemporary times when the transformation of the political system, the opening of the borders and the restored freedom to practice a faith all influenced the resurrection of the custom of visits to holy places. The article also profiles four monasteries which continue to be the main centres of the Russian Orthodox Church.
 
REFERENCES (24)
1.
Bazylow L. (1982), Historia Rosji. PWN, t. I, Warszawa.
 
2.
Britannica - edycja polska (2003). Wyd. Kurpisz, t. 36, Poznań.
 
3.
Chelini J., Branthomme H. (1996), Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
4.
Jackowski A. (2003), Pielgrzymki oraz turystyka religijna – problemy terminologiczne. W: J. Bergier, J. Żbikowski (red.), Turystyka a religia. Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 11- 26.
 
5.
Kosiewicz J. (2003), Turystyka pątnicza – perspektywa teoretyczna i historyczna. W: J. Bergier, J. Żbikowski (red.), Turystyka a religia. Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 27- 34.
 
6.
Lanzi F. i G. (2006), Miejsca święte chrześcijan. Najsłynniejsze sanktuaria i pielgrzymki świat. Wyd. Jedność, Kielce.
 
7.
Madej Z. (1993), Rosyjskie zmagania cywilizacyjne. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
8.
F. Nieuważny (red) (1994), Słownik pisarzy rosyjskich. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
9.
Nizioł M. (2004), Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji. Wyd. UMCS, Lublin.
 
10.
Piekarska-Winkler D. (2007), Idea Świętej Rusi a reformatorska działalność Piotra Wielkiego. W: Przegląd Humanistyczny, Nr 2, s. 21-34.
 
11.
Poppe A. (1968), Państwo i kościół na Rusi w XI wieku. PWN, Warszawa.
 
12.
Uspienski B. (1999), Percepcja historii w dawnej Rusi i doktrynie „Moskwa – Trzeci Rzym”. W: Konteksty, Nr 4, s. 66-75.
 
13.
Самойленко А. А. (2006), География туризма. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону.
 
18.
 
22.
 
23.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top